Projekt

Utforskande inlärning i matematik, undervisningsteknik och arbetslivet
Utforskande inlärning i naturvetenskaper, miljöfostran, undervisningsteknik samt arbetslivet
Teknologifostran: programmering, robotik och informationssamhället