Hem

LUMA FINLAND-programmet var ett projekt som genomfördes av LUMA Center Finland i år 2014-2019. Projektet är inte längre aktivt och dessa sidor uppdateras inte. Du kan läsa mer om våra aktuella aktiviteter på LUMA Center Finlands webbplats.

Finland bör säkerställa grunden för inlärningen av matematik, naturvetenskaper och teknologi. Vårt samhälle som förlitar sig på vetenskapens och forskningens prestationer behöver inom den närmaste framtiden alltmer experter i naturvetenskaper, matematik och till teknologibranscher, men dessa branscher intresserar knappt finländska ungdomar som funderar på sina studie- och karriäralternativ.

LUMA FINLAND  -programmet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet besvarar denna utmaning i samarbete med lärare, skolor, föräldrar, utbildningsförvaltning samt andra parter. Programmet förstärker kunnande inom dessa branscher och inlärning vid förskole- och grundundervisning. Programmet genomförs av LUMA-centret Finland -nätverk, som består av tolv forsknings- och teknologiuniversitet.

Programmets syfte är att öka intresse hos 6–16-åriga barn och ungdomar att studera matematik och naturvetenskaper, att uppmuntra elever att välja studieavsnitt i dessa ämnen i gymnasiet och vid yrkesinriktad utbildning samt öka kunnandenivån och expertantalet i matematisk-naturvetenskapliga och teknologiska branschen.

Mot syftet strävas genom att introducera nya undervisningsarbetssätt som har planerats och testats med lärarna till skolor. Skolarbetet stöds genom att producera öppet tillgängliga inlärningsmaterial och genom att utbilda lärare i användningen av arbetssätt, miljöer och material.

Det tvåspråkiga LUMA FINLAND -programmet stöder lärare i att ta bruk nationella grunder för läroplanen som trädde i kraft 2016, bl.a. i form av utvecklade material samt utbildningar som ordnas.

Arbetet baserar sig på nya forskningsdata om bl.a. nya inlärningsmiljöer, elektroniska material och inlärningssätt. Utvecklingen har skett i över 30 projekt i samband med skolor/daghem samt andra parter.

Material som produceras i projekten har publicerats öppet för alla att använda, delvis både på finska och på svenska. Som stöd till införande av verksamhetsmodeller och material som har utvecklats erbjuds gratis utbildning för lärare från och med hösten 2017.

I samband med programmet runtom Finland har också ett nätverk av kommunernas LUMA-kontaktpersoner skapats.

Programmets genomförande iakttas och handleds av en styrningsgrupp som leds av undervisnings- och kulturministeriet.