Publikationer

Publikationer från utvecklingsprogrammets projekt.

Böcker
 • Ahtee, M., Hannula, M., Laine, A., Näveri, L., Pehkonen, E., Portaankorva-Koivisto, P. & Wass, S. (2016). Iloa ongelmanratkaisuun. Helsingfors: Kustannusosakeyhtiö Otava.
 • Kesler, M., Kervinen, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K., & Uitto, A. (2019). Innostu tutkimaan ja kokeilemaan yli oppiainerajojen! – Ideoita opetukseen LumaLähetit-hankkeesta. Helsingfors: Helsingfors universitet.
 • Sumu, V., Tuominen, J., Räsänen, J., Kaukoniemi, H. & Terrihauta, P. (2016). Pulmaario – Matematiikkaa ja ohjelmointia: Ohjaaja opas. Helsingfors: Helsingfors stadsbibliotek.
Publikationer i vetenskapliga tidskrifter / artiklar i konferenpublikationer
Publikationer i populärvetenskapliga tidskrifter / webbtidskrifter
Avhandlingar
Kandidatavhandlingar
Pro gradu -avhandlingar och diplomingenjörsexamina
Doktorsavhandlingar
Forskningsprojekt
Förmågor och intresse framom kön
Konferenspresentationer
Artimetik med nya ögon för lågstadiet
 • Tolvanen, P. (2017). Mixed methods in mathematics and science education research (stem) (EERA-ECER Season School), 2.-4.3.2017, Barcelona, Spain.
 • Tolvanen, P. (2016). Implementing Early Algebra in Two Finnish Elementary Schools – A preliminary research plan. Miniconference of the Nordic Network for Algebra Learning, N2AL, Vaasa, Finland, 30.–31.5.
 • Tolvanen, P. (2016). Developing a test for 5th graders on meanings and skills related to equation solving. Miniconference of the Nordic Network for Algebra Learning, N2AL, Uppsala, Sweden, 6.–9.9.
 • Tolvanen, P. (2019). Preliminary results from Early Algebra study: 5th graders paper-pencil test. Miniconference of the Nordic Network for Algebra Learning, N2AL, Oulu, Finland, 22.–24.5.
Flexibel ekvationslösning
 • Hästö, P. (10/2019). Exploring Students’ Mathematical Flexibility in Three Countries. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Helsinki.
 • Hästö, P. (5/2016). Spontaneous and induced flexible equation solving, Uppsala, Sweden.
 • Palkki, R. (10/2019). Kriittisiä tekijöitä oppilaan menestymiselle joustavuudessa ja pienryhmätyöskentelyssä – Matin ja Annin tapaukset Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Helsinki.
 • Palkki, R. (5/2019). Critical factors for student flexibility and productive small group work – The cases of Anni and Matti. Mini conference in teaching and learning algebra. Oulu, Finland.
 • Palkki, R. (11/2017). Vertailumenetelmä matematiikan oppimisen tueksi? Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Rovaniemi.
 • Palkki, R. (5/2017). Mathematics teachers, errors and intentional errors, NORMA, Stockholm, Sweden.
 • Palkki, R. (11/2016). Mathematics teachers’ beliefs about errors, Mini conference in teaching and learning algebra, Uppsala, Sweden.
 • Palkki, R. (10/2016). Matematiikan opettajien virheisiin liittyviä uskomuksia, Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Joensuu.
 • Palkki, R. (9/2016). Virheellinen esimerkki matematiikan luokkahuonekeskustelussa. Pohjois-Suomen MALU-opetuksen seminaari, Uleåborg.
 • Palkki, R. (7/2016). Comparing right and wrong solutions in algebra, ICME-13, Hamburg, Germany.
 • Palkki, R. (5/2016). Using intentional errors – A classroom discussion on equation solving, Mini conference in teaching and learning algebra, Vasa, Finland.
 • Palkki, R. (11/2015). Mathematics teachers and errors, Colloquium, University of Oulu.
 • Palkki, R. (10/2015). Väärin ratkaistu yhtälö – oppimisen mahdollisuus? Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Åbo.
 • Palkki, R. (9/2015). Learning mathematics through Flexible equation solving – two cases of 7th graders, presentation in Pro Math – conference in Halle, Germany.
 • Palkki, R. ja Tuomela, D. (10/2017). Strateginen joustavuus suomalaisoppilailla, Pohjois-Suomen MALU-opetuksen seminaari, Uleåborg.
 • Palkki, R. ja Tuomela, D. (9/2017). Flexibility among Finnish students, EARLI, Tampere, Finland.
 • Tuomela, D. (7/2018). Variation of student engagement between different algebra tasks. The 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME42), Umeå, Sweden.
 • Tuomela, D. (11/2017). How characteristics of mathematical tasks can influence interaction and engagement in peer-to-peer small group work. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Rovaniemi, Finland.
 • Tuomela, D. (5/2016). Creating learning opportunities through Reversed Equation Solving, Vasa, Finland.
 • Tuomela, D. (11/2015). Designing Reversed Equation Solving, Colloquium, University of Oulu.
 • Tuomela, D. (10/2015). Explorative study of reversed equation solving, Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Turku, Finland.
Från utbildning till skola
 • Kesler, M., Uitto, A. & Juuti, K. (2018). Presentation Finnish teacher student´s concepts about creative problem solving before and after a methodology course. EARLI SIG11 CONFERENCE 2018: Teacher education in a changing society, Kristiansand, Norway 12.-15.6.2018.
 • Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P., Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A. & Juuti, K. (2018). Presentation Explorative, multidisciplinary learning continuums encouraging teachers in co-teaching. International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2018, Tampere, Finland.
 • Kesler, M. & Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2018). Presentation Subject teachers’ views on a multidisciplinary science and math learning module. International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2018, Tampere, Finland.
 • Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. Piloting Inquiry-Based and Multidisciplinary Approach in a Teacher Professional Development Project. International LUMAT Symposium 2017, May 22nd – 24th, University of Helsinki, Finland. Poster presentation.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Uitto, A., Koliseva, A., Pyykkö, L. & Väyrynen, T. (2017). Luokanopettajien ja opiskelijoiden yhteistyö luonnontieteen opetuksen resurssina.
  Ainedidaktiikan päivät, 6.2.2017, Helsingfors.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2016). Developing inquiry-based and multidiciplinary approach in a teacher professional development project. Poster. Eleventh Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB). Karlstad, Sweden, 5.9.–9.9.2016. Poster presentation.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Kesler, M. (2016). Developing inquiry-based and multidisciplinary approach in a teacher professional development project. International Symposium on STEM Education 2016 (ISSE). 6.6.2016 Lahti, Finland.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2015). Tutkimuksellisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ympäristöopin ja luonnontieteiden kehittämishaasteina. Ainedidaktiikan symposium. 12.2.2015. Åbo.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Koliseva, A., Laine, A., Lampiselkä, J., Pyykkö, L. & Uitto, A. (2015). Koulutuksesta kouluun -hanke. LUMA SUOMI -kehittämishankkeiden tutkimusseminaari 28.10.2015. Åbo.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Koliseva, A., Laine, A., Lampiselkä, J., Pyykkö, L. & Uitto, A. (2015). Koulutuksesta kouluun -hanke. LUMA-päivät 3.-4.6.2015. Joensuu.
 • Havu-Nuutinen, S. (2015). STEM education in Finland. Sixth Annual Appalachian Ohio Mathematics and Science Teaching Research Symposium, Athens, Ohio University.
 • Havu-Nuutinen, S, Kervinen, A., Uitto, A., Laine, A., Koliseva, A., Pyykkö, L., Yli-kero, T. & Impiö, P. (2016). Team teaching as a resource of science education. ISNITE conference 2016, Savonlinna, Finland. Paper presentation.
Publikationer och forskningsprojekt som är på gång
Artimetik med nya ögon för lågstadiet
 • Tolvanen, P. Development of Early Algebraic Thinking of Finnish Elementary School Pupils. Doktorsavhandling.
 • Muotka, P. Määrällistä ajattelua ja päättelyä kehittäminen oppimateriaalien avulla. Avhandling pro gradu.
 • Pantsar, V. Varhaisalgebran tehtävät alakoulun matematiikan oppikirjoissa. Avhandling pro gradu.
Flexibel ekvationslösning
 • Palkki, R. Matematiikanopettajien ja oppilaiden näkökulmia vertailutehtävien käyttöön: menetelmä joustavuuden, keskustelun, analysointitaitojen ja virheistä oppimisen tukemiseen. Doktorsavhandling.
 • Tuomela, D. Implementation of reform material to create engaging and reasoning-oriented mathematics classroom culture. Doktorsavhandling.
 • Hästö, P. & Palkki, R. Finnish students’ flexibility and its relation to speed and technical skill in equation solving (submitted article)
 • Palkki, R. The cases of Matti and Anni in Flexible Equation-solving. Vetenskaplig artikel.
 • Tuomela, D. & Paradis, A. The struggles and success of Ms. Icy when implementing reform material. Vetenskaplig artikel.
 • Tuomela, D. & Hähkiöniemi, M. Individual or collaborative engagement? The case of 7th grade students implementing reform equation solving material. Vetenskaplig artikel.
 • Joustava yhtälönratkaisu -projektissa testimenestys (ej publikationer)
 • Kansainvälinen vertailututkimus joustavuudesta 8.-luokkalaisilla ja lukion kakkosluokkalaisilla
Från utbildning till skola
 • Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Laherto, A. Subject teachers’ views on a multidisciplinary science and math learning module. LumaLähetit-hankkeen aikana Helsingin yliopistossa kootusta aineistosta on tarkoitus selvittää työssä olevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien näkemyksiä eri oppiaineiden integraatiosta ja siihen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.
 • Portaankorva-Koivisto, P., Kaasinen, A., Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Juuti, K. & Laherto, A. Explorative, multidisciplinary learning continuums encouraging teachers in co-teaching. LumaLähetit-hankkeen aikana Helsingin yliopistossa kootusta aineistosta on tarkoitus selvittää työssä olevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien näkemyksiä yhteisopettajuudesta ja sen monipuolisuudesta.
Projektinlärning i högstadiematematik
 • Viro, E. Doktorsavhandling: Projektarbete i högstadiematematik.