LUMA SUOMI -ohjelma käynnistyy

Lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamista vahvistava LUMA SUOMI -kehittämisohjelma käynnistyy 1.9.2014 avajaisseminaarilla Oulun yliopistossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ohjelma ottaa kunnat mukaan opetuksen ja opiskelun työtapojen kehittämiseen. Suomen on pidettävä huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen perustasta. Keskustelua on herättänyt suomalaisten nuorten viimeaikainen asenteiden kehitys luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan sekä osaamisen tason lasku. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö havahtui LUMA-aineiden …

LUMA SUOMI -ohjelma käynnistyyRead More »

Nyt mahdollisuus esittää konkreettisia aloitteita LUMA SUOMI -kehittämisohjelman sisältöihin

LUMA SUOMI –kehittämisohjelmassa 2014–2019 päämääränä on 6–16-vuotiaiden LUMA-aineiden osaamisen vahvistaminen motivaation ja kiinnostuksen lisäämisen kautta. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Ohjelman sisältöihin otetaan vastaan aloitteita 12.5. mennessä. LUMA-keskus Suomen koordinoima kansainvälisesti korkeatasoinen kehittämisohjelma rakennetaan tukemaan tulevien valtakunnallisten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma on suomen- ja ruotsinkielinen. Kehittämisohjelmassa on kolme puiteohjelmaa 1. Matematiikan puiteohjelma 2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen puiteohjelma 3. …

Nyt mahdollisuus esittää konkreettisia aloitteita LUMA SUOMI -kehittämisohjelman sisältöihinRead More »

LUMA-keskus Suomi aloittaa LUMA-aineiden esi- ja perusopetuksen kehittämisen valtakunnallisesti

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut tarjouskilpailun perusteella ohjelman toteuttajaksi LUMA-keskus Suomen yhteistyötahoineen. Ohjelma on kuusivuotinen. Mitä ajatuksia ja ideoita sinulla on kehittämisohjelman toteuttamiseen? Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa. Vuosille 2014 …

LUMA-keskus Suomi aloittaa LUMA-aineiden esi- ja perusopetuksen kehittämisen valtakunnallisestiRead More »