Metsästä mikroskoopille!

Metsästä mikroskoopille! on Turun seudulla toteutettava pilottihanke, joka tukee tutkimuksellista oppimista ja opetusta. Hankkeen tavoitteena on nivoa lähiluontoon suuntautuvat tutkimusretket osaksi ympäristö- ja luontokasvatusta. Metsästä mikroskoopille! -hanke tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteleman opetusmallin käynnistämistä innovatiivisella tavalla. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluva hanke tarjoaa valmiiksi räätälöityjä oppitunteja, jotka suuntautuvat varsinaissuomalaisten asiantuntijoiden opastuksella koulujen lähiluontoon. Oppilaiden omat näytteet mikroskoopin alle Metsästä mikroskoopille! -hankkeen tavoitteena …

Metsästä mikroskoopille! Lue lisää »

Eheyttävä opetus yhdistää tiedonaloja yli oppiainerajojen

OPS2016-uudistus tuo eheyttävän opetuksen entistä vahvemmin osaksi perusopetusta. LUMA SUOMI -ohjelman Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä -hanke auttaa oppiainerajojen ylittämisessä kehittämällä opettajien käyttöön monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä on LUMA SUOMI –ohjelman puitteissa toteutettava hanke, joka kehittää koulujen käyttöön monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Hanke hyödyntää eheyttävien opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa koulun ja …

Eheyttävä opetus yhdistää tiedonaloja yli oppiainerajojen Lue lisää »

Projektioppiminen – lähtökohtana ympäröivä maailma

Oppilaat tarvitsevat matematiikkaa arjessa ja tulevassa työelämässä, ei vain matematiikan tunneilla. Projektioppiminen-kehittämishankeen tarkoituksena on lisätä yläkouluikäisten oppilaiden motivaatiota matematiikkaa kohtaan ja luoda samalla matematiikkainnostusta. Projektioppimisella tarkoitetaan opetusmuotoa, jonka keskiössä on jokin projekti. Keskeisiä elementtejä projektioppimisessa ovat toiminnallisuus, ongelmakeskeisyys, tulosvastuullisuus, yhteistoiminnallisuus, oppilaan aktiivinen rooli ja opettajan rooli ohjaajana. Vuonna 2016 voimaan tulevien opetussuunnitelman perusteiden vaatimuksiin vastaavalla …

Projektioppiminen – lähtökohtana ympäröivä maailma Lue lisää »

Matematiikan kirjat nurkkaan, nyt opitaan liikkumalla!

Toimi ja laske -hanke tuo matematiikan opetukseen uusia tapoja siirtyä kirjoista toimintaan ja mekaniikasta ymmärrykseen. Alakoulun matematiikan opetuksen kehittämisen keskittyvän Toimi ja laske -kehittämishankkeen ideana on siirtyä pois kirjakeskeisestä matematiikan opetuksesta edistämällä opetuksen toiminnallisuutta ja monimuotoisuutta. LUMA-keskus Saimaan vetämä hanke on osa LUMA SUOMI -ohjelmaa. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä peruskoulun edustajien kanssa: yhteistyökumppaneina ovat Lappeenrannan kaupungin Kaukaan …

Matematiikan kirjat nurkkaan, nyt opitaan liikkumalla! Lue lisää »

Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä luonnontieteiden opetukseen

LUMA SUOMI -ohjelman puitteissa toteutuva Hyvä kysymys! -hanke keskittyy oppilaskeskeisten menetelmien kehittämiseen ja oppilaiden kysymysten hyödyntämiseen opetuksessa. Hanke etsii nyt kiinnostuneita osallistujia, ilmoita oma koulusi mukaan! Alakouluilla on nyt mahdollisuus osallistua oppilaskeskeisen luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen LUMA SUOMI –kehittämisohjelman kautta. Hyvä kysymys! –hanke on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen kehittämishanke, joka liittyy lasten tutkimuksellisen oppimisen ja argumentaatiotaitojen tukemiseen. Kaksivuotinen koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö …

Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä luonnontieteiden opetukseen Lue lisää »

LUMA SUOMI -kehittämisohjelman hankkeet käynnistyvät

Suomen on varmistettava matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen perusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama LUMA SUOMI -ohjelma vahvistaa näiden alojen osaamista ja oppimista osaamista esi – ja perusopetuksessa. Pilottivaiheessa (2014-2016) eri puolilla Suomea käynnistyy yhteensä 33 kehittämishanketta. Tieteen ja tutkimuksen saavutuksiin nojaava yhteiskuntamme tarvitsee lähitulevaisuudessa yhä enemmän luonnontieteiden, matematiikan ja teknologia-alojen osaajia, mutta nämä alat eivät juuri kiinnosta opiskelu- …

LUMA SUOMI -kehittämisohjelman hankkeet käynnistyvät Lue lisää »

Hankekavalkadi esittäytyy LUMA-päivillä

Valtakunnalliset LUMA-päivät kokoavat tänään LUMA-aiheiden opettajia, eri yliopistojen LUMA-keskusten väkeä sekä opetushallinnon, opettajajärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia Vantaalle keskustelemaan yhteisten LUMA-hankkeiden tuloksista ja toteutuksesta. Lisätietoa on luvassa syyskuun alussa käynnistyneen LUMA SUOMI -ohjelman eri osista ja käytännön toteutuksesta. LUMA SUOMI: Matematiikan puiteohjelma Matematiikan puiteohjelma tavoittelee oppilaiden innostuksen ja matematiikkamotivaation lisäämistä tuomalla kouluihin oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä, jotka antavat tilaa oppilaan matemaattisen luovuuden herättämiselle. Myös toiminnallisuus nostetaan entistä …

Hankekavalkadi esittäytyy LUMA-päivillä Lue lisää »

LUMA SUOMI -ohjelma käynnistyy

Lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamista vahvistava LUMA SUOMI -kehittämisohjelma käynnistyy 1.9.2014 avajaisseminaarilla Oulun yliopistossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ohjelma ottaa kunnat mukaan opetuksen ja opiskelun työtapojen kehittämiseen. Suomen on pidettävä huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen perustasta. Keskustelua on herättänyt suomalaisten nuorten viimeaikainen asenteiden kehitys luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan sekä osaamisen tason lasku. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö havahtui LUMA-aineiden …

LUMA SUOMI -ohjelma käynnistyy Lue lisää »

Nyt mahdollisuus esittää konkreettisia aloitteita LUMA SUOMI -kehittämisohjelman sisältöihin

LUMA SUOMI –kehittämisohjelmassa 2014–2019 päämääränä on 6–16-vuotiaiden LUMA-aineiden osaamisen vahvistaminen motivaation ja kiinnostuksen lisäämisen kautta. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Ohjelman sisältöihin otetaan vastaan aloitteita 12.5. mennessä. LUMA-keskus Suomen koordinoima kansainvälisesti korkeatasoinen kehittämisohjelma rakennetaan tukemaan tulevien valtakunnallisten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma on suomen- ja ruotsinkielinen. Kehittämisohjelmassa on kolme puiteohjelmaa 1. Matematiikan puiteohjelma 2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen puiteohjelma 3. …

Nyt mahdollisuus esittää konkreettisia aloitteita LUMA SUOMI -kehittämisohjelman sisältöihin Lue lisää »

LUMA-keskus Suomi aloittaa LUMA-aineiden esi- ja perusopetuksen kehittämisen valtakunnallisesti

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut tarjouskilpailun perusteella ohjelman toteuttajaksi LUMA-keskus Suomen yhteistyötahoineen. Ohjelma on kuusivuotinen. Mitä ajatuksia ja ideoita sinulla on kehittämisohjelman toteuttamiseen? Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa. Vuosille 2014 …

LUMA-keskus Suomi aloittaa LUMA-aineiden esi- ja perusopetuksen kehittämisen valtakunnallisesti Lue lisää »