Projektioppiminen – lähtökohtana ympäröivä maailma

Oppilaat tarvitsevat matematiikkaa arjessa ja tulevassa työelämässä, ei vain matematiikan tunneilla. Projektioppiminen-kehittämishankeen tarkoituksena on lisätä yläkouluikäisten oppilaiden motivaatiota matematiikkaa kohtaan ja luoda samalla matematiikkainnostusta.

Projektioppimisella tarkoitetaan opetusmuotoa, jonka keskiössä on jokin projekti. Keskeisiä elementtejä projektioppimisessa ovat toiminnallisuus, ongelmakeskeisyys, tulosvastuullisuus, yhteistoiminnallisuus, oppilaan aktiivinen rooli ja opettajan rooli ohjaajana.

Vuonna 2016 voimaan tulevien opetussuunnitelman perusteiden vaatimuksiin vastaavalla projektioppimisella pyritään innostamaan matematiikan opiskeluun ja perustelemaan matematiikan hyödyllisyys yhteiskunnassa.

Lähtökohtana projektioppimisessa on ympäröivä maailma, ei vain yksittäinen oppiaine. Projektit sisältävät näin elementtejä muualtakin kuin matematiikasta, joten ne tarjoavat onnistumisen mahdollisuuksia myös matemaattisesti heikommille oppilaille. Opiskeltavan oppiaineksen lisäksi projektioppiminen kehittää erilaisia opetussuunnitelman perusteiden korostamia taitoja, kuten esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä, tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja oma-aloitteisuutta.

Toisaalta projektit luovat puitteita eriyttämiseen. Projekteja voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa yritysyhteistyössä.

Projektipankki yläkoulun opettajien käyttöön

Yläkoulun matematiikan opetuksen kehittämiseen tähtäävä Projektioppiminen-hanke on osa LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaa. Hankeen aikana luodaan yläkoulun matematiikan opettajien käyttöön projektipankki, josta opettajat voivat hakea ideoita, suunnitelmia ja valmista materiaalia oppitunneilla toteutettaviin projekteihin. Pankin tarkoituksena on helpottaa projektioppimisen käyttöönottoa vähentämällä opettajien työmäärää.

Osana hanketta testaamme pankin projekteja käytännössä, jotta nähdään, saavutetaanko projektioppimisella yläkoulun matematiikassa samoja etuja kuin aiemmissa tutkimuksissa muilla luokka-asteilla ja ulkomailla. Toisaalta ollemme kiinnostuneita myös projektioppimisen haasteista ja siitä, kuinka nämä haasteet voidaan voittaa.

Hyvät ideat jakoon

Mikäli olet kokeillut projektityöskentelyä omassa matematiikan opetuksessasi tai sinulla ideoita projekteiksi, otamme mielellämme uusia projekteja vastaan. Lähetäthän ideasi/materiaalisi osoitteeseen elina.viro@tut.fi, jotta saamme pöytälaatikoihin jääneet projektit kaikkien käyttöön.

Lisätietoa voit kysyä hankkeen vastuuhenkilöltä, professori Sirkka-Liisa Erikssonilta tai Elina Virolta (elina.viro(at)tut.fi).

Teksti: Sirkka-Liisa Eriksson ja Elina Viro.