Matematiikan kirjat nurkkaan, nyt opitaan liikkumalla!

Toimi ja laske -hanke tuo matematiikan opetukseen uusia tapoja siirtyä kirjoista toimintaan ja mekaniikasta ymmärrykseen.

Alakoulun matematiikan opetuksen kehittämisen keskittyvän Toimi ja laske -kehittämishankkeen ideana on siirtyä pois kirjakeskeisestä matematiikan opetuksesta edistämällä opetuksen toiminnallisuutta ja monimuotoisuutta.

LUMA-keskus Saimaan vetämä hanke on osa LUMA SUOMI -ohjelmaa. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä peruskoulun edustajien kanssa: yhteistyökumppaneina ovat Lappeenrannan kaupungin Kaukaan ja Voisalmen koulut.

Toiminnallisia ja eheyttäviä opetuspaketteja koulujen käyttöön

Tarkoituksena on pilotoida uusia toiminnallisia opetuspaketteja, jotka rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa noudattavan matematiikan opetuksen tueksi.

Opetukseen tuodaan oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia OPS 2016 -hengen mukaisesti esimerkiksi geometriaan tai koodaukseen liittyen. Niihin pyritään yhdistämään muun muassa liikunnallisuutta sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua.

Tehtävät suunnitellaan niin, että kalliita erikoisvälineistöä ei välttämättä tarvita. Tavoitteena on kehittää opetusta eritasoisia ja eri tavoin oppivia oppilaita palvelevaksi.

Keväällä 2015 hankkeessa keskitytään alakoulun matematiikan sisältöihin: murto- ja desimaalilukuihin, mittayksiköihin ja tietojenkäsittelyyn.

Esimerkki toiminnallisesta lähestymistavasta koodaukseen.

Tuntisuunnitelmavinkkien lisäksi sivustolle lisätään verkosta löytyviä pelejä, jotka sopivat alakoulun matematiikan eri aihealueisiin. Pelien yhteyteen lisätään myös tiedot, millä käyttöjärjestelmällä pelit toimivat sekä sopiva aihealue.

Tutustu valmiiseen materiaaliin ja tuntiesimerkkeihin Toimi ja laske -hankkeen materiaalipankissa.

Lisätietoja voit kysyä kehittämishankkeen vetäjältä, yliopettaja Päivi Porrakselta (paivi.porras@saimia.fi) tai Kaukaan koulun rehtorilta Ilona Wilska-Pekoselta (ilona.wilska-pekonen(at)lappeenranta.fi).

Teksti: Päivi Porras. Kuva: Veikko Somerpuro.