Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä luonnontieteiden opetukseen

LUMA SUOMI -ohjelman puitteissa toteutuva Hyvä kysymys! -hanke keskittyy oppilaskeskeisten menetelmien kehittämiseen ja oppilaiden kysymysten hyödyntämiseen opetuksessa. Hanke etsii nyt kiinnostuneita osallistujia, ilmoita oma koulusi mukaan!

Alakouluilla on nyt mahdollisuus osallistua oppilaskeskeisen luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen LUMA SUOMI –kehittämisohjelman kautta.

Hyvä kysymys! –hanke on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen kehittämishanke, joka liittyy lasten tutkimuksellisen oppimisen ja argumentaatiotaitojen tukemiseen. Kaksivuotinen koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö alkaa keväällä 2015.

Hankkeeseen osallistuvien koulujen opettajat saavat uusia lähestymistapoja uuden opetussuunnitelman perusteiden mielekkääseen toteutukseen. Ilmoita koulusi mukaan kehittämishankkeeseen tammikuun 15. päivään mennessä.

Hyvä kysymys! – hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaskeskeisiä menetelmiä ja materiaalia uusimman tutkimustiedon pohjalta. Näillä menetelmillä tuetaan uusia opetussuunnitelman perusteita ja kestävää kehitystä.

Hankkeen keskiössä ovat kestävän kehityksen ja luonnontieteiden oppimista tukevat hyvät kysymykset. Mukaan lähtevien luokanopettajien kanssa kehitetään keinoja oppilaiden tukemiseksi hyvien kysymysten tekemisen taidossa.

Hankkeeseen toivotaan mukaan opettajia, jotka jo nyt hyödyntävät oppilaiden kysymyksiä opetuksessa ja haluisivat oppia uusia tapoja kysymysten käyttämiseen. Haluamme mukaan myös opettajia, jotka eivät vielä juurikaan käytä kysymyksiä opetuksessa, mutta haluisivat löytää lähestymistapoja kysymysten käyttämiseen.

Hankkeesta kiinnostuneita kouluja pyydetään lähettämään yhteistietonsa e-lomakkeella tammikuun 15. päivään mennessä.

Hankkeeseen valittavat koulut ilmoitetaan tammikuun lopussa 2015.

Lisätietoa hankkeesta antaa hankkeen koordinaattori Jaana Herranen (jaana.herranen@helsinki.fi).

Teksti: Jaana Herranen.