Miten avoimia tehtäviä voi arvioida?

Perinteisesti oppilaiden matematiikan suorituksista ja vastauksista on arvioitu lopputuloksia. Uuden opetussuunnitelman mukaan pitäisi päivittäin arvioida myös ongelmien käsittelytaitoja ja ratkaisuprosessia. Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -hankkeessa mukana olevat opettajat ovat todennet prosessin arvioinnin helpottuvan, kun arvioinnille asetetaan oppilaiden kanssa yhdessä tietty kohde. Prosessia arvioidaan siis havainnoimalla työskentelyä joidenkin sovittujen kriteerien mukaan.

Kouluväen kokemuksia avoimista ongelmista

LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -hankkeessa on viime aikoina ratkaistu avoimia ongelmia muutamassa kymmenessä luokassa aktiivisesti vähintään kerran kuukaudessa. Hankkeen kehittäjät ovat kyselleet hankkeeseen osallistujilta heidän käsityksiään avoimien ongelmien parissa työskentelystä. Miten alkuopetuksen oppilaita voisi parhaiten ohjata ongelmien pariin? Jo ensiluokkalaisilla saattaa olla vahva vakaumus yhden oikean vastauksen periaatteesta. Työskentely lopetetaan, kun joku vastaus löytyy. Opettajat kuitenkin huomasivat …

Kouluväen kokemuksia avoimista ongelmistaRead More »

Oppilaat etenevät metsästä mikroskoopille

“Se oli todella mielenkiintoinen paikka.” ”Ajattelin, kuinka paljon eläimiä siellä oli.” ”Mikroskooppijutut olivat kiinnostavimpia asioita.” ”Esittelijät olivat hyviä, koska he osasivat vastata kaikkeen.” ”Ensi kerralla voitaisiin olla kauemmin.” Näin luonnehtivat neljäsluokkalaiset vierailuaan yliopistolle, joka toteutettiin LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvan Metsästä mikroskoopille! -hankkeen puitteissa. Jokilaakson koulun (ent. Liedon Kirkonkulman koulun) neljäsluokkalaiset vierailivat Åbo Akademin ja Turun yliopiston luonnontieteiden laitoksilla …

Oppilaat etenevät metsästä mikroskoopilleRead More »

Lisää sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon!

Tulevaisuuden oppiminen haastaa laskemistoimintoja painottavan matematiikan opetuksen. Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! –hankkeessa on kokeiltu toisenlaista lähestymistapaa esi- ja alkuopetuksen matematiikassa. Lähestymistapa tukee hyvin uudistuvia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joiden mukaan alkuopetuksen matematiikassa keskeisenä tavoitteena on lukukäsitteen syvempi ymmärtäminen, varma peruslaskutaito sekä kommunikaation ja ajattelun kehittäminen. Abstraktit luvut näkyviksi Lähestymistavassa abstraktit luvut tehdään näkyviksi. Se hyödyntää lapsen …

Lisää sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon!Read More »

Uudessa Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuudessa tuotetaan paikkatietoa lähiympäristöä tutkimalla

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvassa Mitä sitten? -kehittämishankkeessa on tuotettu ja julkaistu kaksi luonnontieteitä integroivaa oppimiskokonaisuutta yläkoulun opetukseen: Huolehdi ympäristöstäsi ja Mobiililaboratorio. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu aloitettiin monitieteellisissä opiskelijaryhmissä Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen järjestämällä kurssilla syksyllä 2014 ja koulupilotointi toteutettiin keväällä 2015, minkä jälkeen kokonaisuudet viimeisteltiin. Nyt valmiit oppimiskokonaisuudet on julkaistu. Mikä on Mobiililaboratorio? Mobiililaboratorio on suunniteltu oppimiskokonaisuudeksi, jossa on mahdollista …

Uudessa Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuudessa tuotetaan paikkatietoa lähiympäristöä tutkimallaRead More »

Uusi Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus perustuu ekososiaalisen sivistyksen mukaiseen käsitykseen yksilön vapauksista ja vastuista

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvassa Mitä sitten? -kehittämishankkeessa on tuotettu ja julkaistu kaksi luonnontieteitä integroivaa oppimiskokonaisuutta yläkoulun opetukseen: Huolehdi ympäristöstäsi ja Mobiililaboratorio. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu aloitettiin monitieteellisissä opiskelijaryhmissä Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen järjestämällä kurssilla syksyllä 2014 ja koulupilotointi toteutettiin keväällä 2015, minkä jälkeen kokonaisuudet viimeisteltiin. Nyt valmiit oppimiskokonaisuudet on julkaistu. Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön ja sen …

Uusi Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus perustuu ekososiaalisen sivistyksen mukaiseen käsitykseen yksilön vapauksista ja vastuistaRead More »

Projekteja yläkoulun matematiikkaan

LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa Projektioppiminen-hankkeessa kootaan projektipankki yläkoulun matematiikan opettajien käyttöön. Projektipankin tavoitteena on madaltaa opettajien kynnystä sisällyttää projekteja omaan matematiikan opetukseensa. Kaikki projektipankkiin koottavat projektit pyritään testaamaan käytännössä ja näihin koulukokeiluihin liittyen tehdään tutkimusta. Tähän mennessä projekteja on luotu muun muassa tilastomatematiikkaan, taso- ja avaruusgeometriaan, matematiikan historiaan, verrannollisuuteen ja prosenttilaskuihin liittyen. Monet projektit myös yhdistelevät eri …

Projekteja yläkoulun matematiikkaanRead More »

Minä – vaikuttaja!

LUMA-keskus Saimaan toteuttama LUMA SUOMI –ohjelmaan kuuluva Minä – vaikuttaja! –kehittämishanke keskittyy energia– ja ympäristöaiheisiin. Hankkeen tehtävät innostavat yläkoululaisia ottamaan haltuun kestävän kehityksen periaatteita ja toimintatapoja. Harjoitustehtävin oppilaat pohtivat ja tutkivat, miten jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön tilaan omilla päivittäisillä valinnoillaan.

Vanhempien osallistaminen on tärkeää

Uudet opetussuunnitelman perusteet vaativat ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. Myös perusteissa mainittuja sosiaalisia tavoitteita, ajattelun taitoja ja tunteiden hallintataitoja voidaan saavuttaa avoimien ongelmien parissa yhdessä työskentelemällä. Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -hankkeen tavoitteena on lisäksi innostaa oppilaita matematiikan opiskelemiseen. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa on mm. järjestetty kouluissa hankkeesta tiedottavia vanhempien iltoja ja avoimien ovien päiviä, jolloin vanhemmat ovat päässeet osallistumaan ongelmanratkaisuprojektiin. Oppilaiden …

Vanhempien osallistaminen on tärkeääRead More »

Pompuista ja puristuksista oivallisia eväitä yhtenäiskoulun toimintakulttuurin muodostamiselle

Luokka-asteiden välinen yhteistyö synnytti uusia elämyksiä ja oivalluksia, kun kahdeksasluokkalaiset ohjasivat viidesluokkalaisille ihmisen ominaisuuksien mittauksia Outokummussa Kummun koulun LUMA-kokeilussa. Kokeilusta kahdeksasluokkalaiset saivat omakohtaista ohjauskokemusta, ja viidesluokkalaiset pääsivät tutustumaan fysiikan suureisiin toiminnallisissa työpisteissä. Viikkoa ennen kokeilua kahdeksasluokkalaiset valmistelivat opettajan avustuksella viisi toiminnallista työpistettä valinnaisella LUMA-kurssilla. Työpisteissä korostuivat toiminnalliset ja havainnolliset fysiikan mittaukset, kuten hyppykorkeuden ja puristusvoiman määritys tietokoneavusteisesti. …

Pompuista ja puristuksista oivallisia eväitä yhtenäiskoulun toimintakulttuurin muodostamiselleRead More »