Koti

Tietoa LUMA SUOMI -ohjelmasta

LUMA SUOMI -ohjelma oli LUMA Keskus Suomen vuosina 2014-2019 toteuttama hanke. Hanke ei enää ole aktiivinen, eikä näitä sivuja päivitetä aktiivisesti. Voit tutustua ajankohtaiseen toimintaamme LUMA-keskus Suomen verkkosivuilla.

Suomen on varmistettava matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen perusta. Tieteen ja tutkimuksen saavutuksiin nojaava yhteiskuntamme tarvitsee lähitulevaisuudessa yhä enemmän luonnontieteiden, matematiikan ja teknologia-alojen osaajia, mutta nämä alat eivät juuri kiinnosta opiskelu- ja uravalintojaan pohtivia suomalaisnuoria.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kuusivuotinen LUMA SUOMI -ohjelma vastaa tähän haasteeseen yhteistyössä opettajien, koulujen, vanhempien, opetushallinnon sekä muiden tahojen kanssa. Ohjelma vahvistaa näiden alojen osaamista ja oppimista esi- ja perusopetuksessa. Ohjelman toteuttaa kahdentoista tiede- ja teknologiayliopiston yhteinen LUMA-keskus Suomi -verkosto.

Ohjelman päämääränä on lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää.

Tavoitteeseen tähdätään tuomalla kouluihin opettajien kanssa suunniteltuja ja testattuja uudenlaisia opetuksen työtapoja. Koulutyötä tuetaan tuottamalla vapaasti käytettäviä oppimismateriaaleja ja kouluttamalla opettajia työtapojen, ympäristöjen ja materiaalien käytössä.

Kaksikielinen LUMA SUOMI -ohjelma tukee opettajia vuonna 2016 voimaan tulleiden valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönotossa, mm. kehitetyn materiaalin sekä järjestettävien koulutusten muodossa.

Työn perustana on käytetty uutta tutkimustietoa mm. uusista oppimisympäristöistä, sähköisistä materiaaleista ja oppimisen tavoista. Kehittämistä on toteutettu reilussa 30 hankkeessa yhteistyössä koulujen/päiväkotien ja opettajien sekä muiden tahojen kanssa.

Hankkeissa tuotetut materiaalit on julkaistu avoimesti kaikkien käytettäväksi, osittain sekä suomeksi että ruotsiksi. Kehitettyjen toimintamallien ja materiaalien käyttöönoton tueksi tarjotaan opettajille maksutonta koulutusta syksystä 2017 alkaen.

Ohjelman toteutusta seuraa ja ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön johtama ohjausryhmä.

Tutustu myös LUMA-keskus Suomen LUMATIKKA-ohjelmaan »