Ohjelmoinnin oppimisessa alkuun tekemällä pelejä

Kesäkuun 2016 puolessa välissä LUMA-keskus Saimaa järjesti peliohjelmointi-kurssin yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan Ammattikorkeakoulun kanssa. Viikon pituisella kurssilla kaksitoista yläkoulun 9-luokkalaista ja lukiolaista opiskeli ohjelmoinnin ja pelisuunnittelun perusteita Unity-peliohjelmointialustalla ja interaktiivisella JavaScript -alustalla.

Yksi kurssin perusolettamuksista oli, että opiskelijat ovat motivoituneita oppimaan ohjelmointia, kun opituilla taidoilla on välittömiä ja kiinnostavia sovelluskohteita. Unity-peliohjelmointiympäristö on hyvin ilmaisuvoimainen, yleisesti peliteollisuudessa käytössä ja silti käyttäjäystävällinen. Unity pohjaa vahvaan fysiikkamoottoriin, johon voi esimerkiksi helposti tehdä flipperin määrittelemällä tason, tuomalla kimmoisan pallon kentälle ja kytkemällä mailat näppäimistöön ohjelmointikielen avulla.

Kurssin toisella puolikkaalla mietittiin pelisuunnittelua luovana alana ja mitä kaikkea siihen kuuluu ohjelmointitaitojen lisäksi: Juonen kirjoittamista, 3D-mallintamista, ääntä ja grafiikkaa. Samalla opiskelijat tekivät pelisuunnitteludokumentin omasta peli-ideasta ja ideoita yhdessä pohdittiin, minkälaisia eri osia näiden tuottamiseen vaadittiin.

Kurssi itsessään oli menestys ja kaikki osallistujat oppivat ohjelmoimaan oman kuulapelin sekä samalla soveltamaan ohjelmointikielen perusteita. Tämän lisäksi osallistujilla on nyt kokonaiskuva pelien tekemisestä, joka on alana jo suurempi kuin elokuvateollisuus. Ohjelmoijien lisäksi alalle tarvitaan myös monipuolista osaamista tuottajista graafikoihin.

Kurssin opetusmateriaali on kehitetty LUMA SUOMI -kehittämisohjelman Pelinsuunnittelu-hankkeessa.

Teksti: Antti Knutas. Kuva: Unity-peliympäristö ja palloa ohjaavaa sovelluskoodia.