Julkaisut

Kehittämisohjelman hankkeiden puitteissa syntyneet julkaisut.

Kirjat
 • Ahtee, M., Hannula, M., Laine, A., Näveri, L., Pehkonen, E., Portaankorva-Koivisto, P. & Wass, S. (2016). Iloa ongelmanratkaisuun. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
 • Kesler, M., Kervinen, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K., & Uitto, A. (2019). Innostu tutkimaan ja kokeilemaan yli oppiainerajojen! – Ideoita opetukseen LumaLähetit -hankkeesta. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 • Sumu, V., Tuominen, J., Räsänen, J., Kaukoniemi, H. & Terrihauta, P. (2016). Pulmaario – Matematiikkaa ja ohjelmointia: Ohjaaja opas. Helsinki: Helsingin kaupunginkirjasto.
Julkaisut tieteellisissä lehdissä / artikkelit konferenssijulkaisuissa
Julkaisut populaaritieteellisissä lehdissä / verkkolehdissä
Opinnäytetyöt
Kandidaatintutkielmat
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt
Väitöskirjat
Hankkesiin liittyvät tutkimushankkeet
Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle
Konferenssiesitykset
Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin
 • Tolvanen, P. (2017). Mixed methods in mathematics and science education research (stem) (EERA-ECER Season School), 2.-4.3.2017, Barcelona, Spain.
 • Tolvanen, P. (2016). Implementing Early Algebra in Two Finnish Elementary Schools – A preliminary research plan. Miniconference of the Nordic Network for Algebra Learning, N2AL, Vaasa, Finland, 30.–31.5.
 • Tolvanen, P. (2016). Developing a test for 5th graders on meanings and skills related to equation solving. Miniconference of the Nordic Network for Algebra Learning, N2AL, Uppsala, Sweden, 6.–9.9.
 • Tolvanen, P. (2019). Preliminary results from Early Algebra study: 5th graders paper-pencil test. Miniconference of the Nordic Network for Algebra Learning, N2AL, Oulu, Finland, 22.–24.5.
Joustava yhtälönratkaisu
 • Hästö, P. (10/2019). Exploring Students’ Mathematical Flexibility in Three Countries. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Helsinki.
 • Hästö, P. (5/2016). Spontaneous and induced flexible equation solving, Uppsala, Sweden.
 • Palkki, R. (10/2019). Kriittisiä tekijöitä oppilaan menestymiselle joustavuudessa ja pienryhmätyöskentelyssä – Matin ja Annin tapaukset Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Helsinki.
 • Palkki, R. (5/2019). Critical factors for student flexibility and productive small group work – The cases of Anni and Matti. Mini conference in teaching and learning algebra. Oulu, Finland.
 • Palkki, R. (11/2017). Vertailumenetelmä matematiikan oppimisen tueksi? Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Rovaniemi.
 • Palkki, R. (5/2017). Mathematics teachers, errors and intentional errors, NORMA, Stockholm, Sweden.
 • Palkki, R. (11/2016). Mathematics teachers’ beliefs about errors, Mini conference in teaching and learning algebra, Uppsala, Sweden.
 • Palkki, R. (10/2016). Matematiikan opettajien virheisiin liittyviä uskomuksia, Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Joensuu.
 • Palkki, R. (9/2016). Virheellinen esimerkki matematiikan luokkahuonekeskustelussa. Pohjois-Suomen MALU-opetuksen seminaari, Oulu.
 • Palkki, R. (7/2016). Comparing right and wrong solutions in algebra, ICME-13, Hamburg, Germany.
 • Palkki, R. (5/2016). Using intentional errors – A classroom discussion on equation solving, Mini conference in teaching and learning algebra, Vasa, Finland.
 • Palkki, R. (11/2015). Mathematics teachers and errors, Colloquium, University of Oulu.
 • Palkki, R. (10/2015). Väärin ratkaistu yhtälö – oppimisen mahdollisuus? Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Turku.
 • Palkki, R. (9/2015). Learning mathematics through Flexible equation solving – two cases of 7th graders, presentation in Pro Math – conference in Halle, Germany.
 • Palkki, R. ja Tuomela, D. (10/2017). Strateginen joustavuus suomalaisoppilailla, Pohjois-Suomen MALU-opetuksen seminaari, Oulu.
 • Palkki, R. ja Tuomela, D. (9/2017). Flexibility among Finnish students, EARLI, Tampere, Finland.
 • Tuomela, D. (7/2018). Variation of student engagement between different algebra tasks. The 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME42), Umeå, Sweden.
 • Tuomela, D. (11/2017). How characteristics of mathematical tasks can influence interaction and engagement in peer-to-peer small group work. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Rovaniemi, Finland.
 • Tuomela, D. (5/2016). Creating learning opportunities through Reversed Equation Solving, Vasa, Finland.
 • Tuomela, D. (11/2015). Designing Reversed Equation Solving, Colloquium, University of Oulu.
 • Tuomela, D. (10/2015). Explorative study of reversed equation solving, Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät, Turku, Finland.
Koulutuksesta kouluun
 • Kesler, M., Uitto, A. & Juuti, K. (2018). Presentation Finnish teacher student´s concepts about creative problem solving before and after a methodology course. EARLI SIG11 CONFERENCE 2018: Teacher education in a changing society, Kristiansand, Norway 12.-15.6.2018.
 • Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P., Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A. & Juuti, K. (2018). Presentation Explorative, multidisciplinary learning continuums encouraging teachers in co-teaching. International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2018, Tampere, Finland.
 • Kesler, M. & Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2018). Presentation Subject teachers’ views on a multidisciplinary science and math learning module. International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2018, Tampere, Finland.
 • Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. Piloting Inquiry-Based and Multidisciplinary Approach in a Teacher Professional Development Project. International LUMAT Symposium 2017, May 22nd – 24th, University of Helsinki, Finland. Poster presentation.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Uitto, A., Koliseva, A., Pyykkö, L. & Väyrynen, T. (2017). Luokanopettajien ja opiskelijoiden yhteistyö luonnontieteen opetuksen resurssina.
  Ainedidaktiikan päivät, 6.2.2017, Helsinki.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2016). Developing inquiry-based and multidiciplinary approach in a teacher professional development project. Poster. Eleventh Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB). Karlstad, Sweden, 5.9.–9.9.2016. Poster presentation.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Kesler, M. (2016). Developing inquiry-based and multidisciplinary approach in a teacher professional development project. International Symposium on STEM Education 2016 (ISSE). 6.6.2016 Lahti, Finland.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2015). Tutkimuksellisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ympäristöopin ja luonnontieteiden kehittämishaasteina. Ainedidaktiikan symposium. 12.2.2015. Turku.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Koliseva, A., Laine, A., Lampiselkä, J., Pyykkö, L. & Uitto, A. (2015). Koulutuksesta kouluun -hanke. LUMA SUOMI -kehittämishankkeiden tutkimusseminaari 28.10.2015. Turku.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Koliseva, A., Laine, A., Lampiselkä, J., Pyykkö, L. & Uitto, A. (2015). Koulutuksesta kouluun -hanke. LUMA-päivät 3.-4.6.2015. Joensuu.
 • Havu-Nuutinen, S. (2015). STEM education in Finland. Sixth Annual Appalachian Ohio Mathematics and Science Teaching Research Symposium, Athens, Ohio University.
 • Havu-Nuutinen, S, Kervinen, A., Uitto, A., Laine, A., Koliseva, A., Pyykkö, L., Yli-kero, T. & Impiö, P. (2016). Team teaching as a resource of science education. ISNITE conference 2016, Savonlinna, Finland. Paper presentation.
Meneillään olevat tutkimukset / tekeillä olevat julkaisut
Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin
 • Tolvanen, P. Development of Early Algebraic Thinking of Finnish Elementary School Pupils. Väitöskirja.
 • Muotka, P. Määrällistä ajattelua ja päättelyä kehittäminen oppimateriaalien avulla. Pro gradu -tutkielma.
 • Pantsar, V. Varhaisalgebran tehtävät alakoulun matematiikan oppikirjoissa. Pro gradu -tutkielma.
Arkielämän ilmiöitä
 • Haatainen, O. Projektioppiminen eheyttävän opetuksen työtapana LUMA-aineissa – opettajien näkökulma. Aineisto on koottu kansallisella kyselyillä sekä LUMA-keskus Suomi -verkoston StarT ja LUMA SUOMI -ohjelmien puitteissa (tekeillä oleva väitöskirja)
Joustava yhtälönratkaisu
 • Palkki, R. Matematiikanopettajien ja oppilaiden näkökulmia vertailutehtävien käyttöön: menetelmä joustavuuden, keskustelun, analysointitaitojen ja virheistä oppimisen tukemiseen (tekeillä oleva väitöskirja, arvioitu valmistumisaika 2020)
 • Tuomela, D. Implementation of reform material to create engaging and reasoning-oriented mathematics classroom culture (tekeillä oleva väitöskirja, arvioitu valmistumisaika 2020)
 • Palkki, R. The cases of Matti and Anni in Flexible Equation-solving (tekeillä oleva artikkeli)
 • Tuomela, D. & Paradis, A. The struggles and success of Ms. Icy when implementing reform material (tekeillä oleva artikkeli)
 • Tuomela, D. & Hähkiöniemi, M. Individual or collaborative engagement? The case of 7th grade students implementing reform equation solving material (tekeillä oleva artikkeli)
 • Joustava yhtälönratkaisu -projektissa testimenestys (ei julkaisuja vireillä)
 • Kansainvälinen vertailututkimus joustavuudesta 8.-luokkalaisilla ja lukion kakkosluokkalaisilla
Koulutuksesta kouluun
 • Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Laherto, A. Subject teachers’ views on a multidisciplinary science and math learning module. LumaLähetit-hankkeen aikana Helsingin yliopistossa kootusta aineistosta on tarkoitus selvittää työssä olevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien näkemyksiä eri oppiaineiden integraatiosta ja siihen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.
 • Portaankorva-Koivisto, P., Kaasinen, A., Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Juuti, K. & Laherto, A. Explorative, multidisciplinary learning continuums encouraging teachers in co-teaching. LumaLähetit-hankkeen aikana Helsingin yliopistossa kootusta aineistosta on tarkoitus selvittää työssä olevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien näkemyksiä yhteisopettajuudesta ja sen monipuolisuudesta.
Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa
 • Viro, E. Väitöskirja: Projektityöskentely yläkoulun matematiikassa. Väitöskirjan tarkoituksena on tarkastella yläkoulun matematiikan opetuksen kontekstissa toteutettavan projektityöskentelyn oppimistavoitteiden, matematiikan oppimisen ja työelämätaitojen, toteutumista. Viitekehyksenä käytetään Moschovichin (2015) akateemista lukutaitoa, Nissin (2015) kompetenssikukkaa ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014). Lisäksi tutkitaan, millaisessa projektiympäristössä nämä oppimistavoitteet saavutetaan.