Materiaalit

Kooste hankkeissa kehitetyistä materiaaleista.

Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
 • Arkielämän ilmiöitä: materiaali
 • Checkpoint Leonardo Network (CPLN): ei vielä materiaaleja, hanke alkanut 1.1.2017
 • Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä: materiaalit
 • Hyvä kysymys!: materiaalit
 • Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa: materiaalit
 • Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin: materiaalit
 • Koulutuksesta kouluun: materiaalit
 • Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa: Yhteisöllistä opiskelua työelämän kanssa: materiaalit
 • Metsästä mikroskoopille!: materiaalit
 • KEY – kivet, energia ja ympäristö: materiaalit
 • Mitä sitten?: materiaali 1, materiaali 2
 • Mobiili LUMA-laboratorio: materiaalit
 • Tutki ja tuumaa: Esikoululaisten tutkimisen taidot: materiaalit
 • Öppna laboration i kemi– och fysikundervisningen: materiaalit
Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta