Materiaalit

Kooste hankkeissa kehitetyistä materiaaleista.

Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta