Verkkokoulutus: Tutki ja tuumaa

Luonnontieteisiin pääsee tutustumaan jo esikoululainenkin Tutki ja tuumaa –hankkeessa tuotetun virtuaalikerhon kanssa. Kerhossa tutustutaan luonnontieteisiin tutkivalla otteella, mikä tukee lasten ajattelun taitojen kehittymistä opetussuunnitelman mukaisesti. Kerhon videot tarjoavat elämyksellisiä oppimiskokemuksia katsojille ja ne ovat vapaasti katsottavissa ja tarjolla niin esikouluille kuin kodeillekin hyödynnettäväksi.

Tutki ja tuumaa –hankkeen verkkokoulutus on osana koulutuskokonaisuutta, jossa käsitellään tiede- ja teknologiakasvatusta laajemmin. Koulutus antaa avaimet tieteen ja teknologian tuomiseen osaksi nuorimpienkin oppilaiden opetusta, ja runsaat materiaalit ja ideapankit lukuisilta aihealueilta auttavat monenlaisen opetus-, kerho- ja projektitoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa omalla koululla.

Verkkokurssi Tiede ja teknologiakasvatus löytyy Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöstä. Voit tutustua kurssimateriaaliin kirjautumalla sisään vieraana (log in as a guest sivun alalaidassa) tai luoda omat tunnukset suorittaaksesi kurssin. Kurssin voit suorittaa milloin hyvänsä omalla aikataulullasi.

Kurssi koostuu yhteisestä teoriaosuudesta ja käytännön osuudesta, jonka voit valita erilaisista vaihtoehdoista. Tutki ja tuumaa -hankkeen osuutta vastaa käytännön osio 4: Tiede- ja teknologiakerhot – Pienten lasten tiedekerhot.

Hankkeen esittely »

Yhteyshenkilö
  • Julia Halonen, Helsingin yliopisto, julia.halonen@helsinki.fi