Verkkokoulutus: Tutki ja tuumaa (Tiede- ja teknologiakasvatus)

Esittely

Luonnontieteisiin (ympäristöoppiin) pääsee tutustumaan jo esikoululainenkin Tutki ja tuumaa –hankkeessa tuotetun virtuaalikerhon kanssa. Kerhossa tutustutaan luonnontieteisiin tutkivalla otteella, mikä tukee lasten ajattelun taitojen kehittymistä opetussuunnitelman mukaisesti. Kerhon videot tarjoavat elämyksellisiä oppimiskokemuksia katsojille ja ne ovat vapaasti katsottavissa ja tarjolla niin esikouluille kuin kodeillekin hyödynnettäväksi.

Tutki ja tuumaa –hankkeen verkkokoulutus on osana koulutuskokonaisuutta, jossa käsitellään tiede- ja teknologiakasvatusta laajemmin. Koulutus antaa avaimet tieteen ja teknologian tuomiseen osaksi nuorimpienkin oppilaiden opetusta, ja runsaat materiaalit ja ideapankit lukuisilta aihealueilta auttavat monenlaisen opetus-, kerho- ja projektitoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa omalla koululla.

Koulutuksen laajuus ja aikataulu

Koulutus on laajuudeltaan 2 opintopistettä eli noin 60 tuntia. Koulutuksen voit suorittaa milloin hyvänsä omalla aikataulullasi.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Linkki koulutukseen

Verkkokoulutus Tiede- ja teknologiakasvatus löytyy Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöstä. Voit tutustua koulutusmateriaaliin kirjautumalla sisään vieraana (log in as a guest sivun alalaidassa) tai luoda omat tunnukset suorittaaksesi koulutuksen. Koulutukseen voit kirjautua myös Haka-tunnuksilla.

Koulutus koostuu yhteisestä teoriaosuudesta ja käytännön osuudesta, jonka voit valita erilaisista vaihtoehdoista. Tutki ja tuumaa -hankkeen osuutta vastaa käytännön osio 4: Tiede- ja teknologiakerhot – Pienten lasten tiedekerhot. Koulutuksessa voit valita toki myös minkä tahansa muun kiinnostuksen kohteen, materiaalia ja ideoita löytyy varhaiskasvatuksesta lukioon ja kaikilta LUMA-aloilta matematiikasta, luonnontieteistä ja teknologiasta.

Koulutuksen hanke
Yhteyshenkilö
  • Topias Ikävalko, Helsingin yliopisto, topias.ikavalko@helsinki.fi