Argumentointi auttaa ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen

Argumentointitaidot ovat tärkeä kansalaistaito, joita tarvitaan erityisesti luonnontieteellisessa päättelyssä. Itä-Suomen yliopistossa käynnistyneessä Ihmetys-kehittämishankkeessa edetään ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan syvällisempään oppimiseen oppilaiden argumentointitaitoja vahvistavan opetuksen ja oppimateriaalien kautta.

Argumentointitaidot tukevat fysiikan oppimista ja luovat hyvän lähtökohdan erityisesti tutkimuksellisuuden painottamiselle fysiikan opetuksessa.

LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa Ihmetys-hankkeessa tuotetaan yläkouluun fysiikan ilmiöiden tarkasteluun perustuvia oppimiskokonaisuuksia, jotka tukevat uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostettua tutkimuksellisuutta.

Ilmiöitä käsitellään oppimiskokonaisuuksissa siten, että ne tukevat oppilaiden argumentointitaitojen vahvistamiseen tähtäävää opetusta.

Hanke alkoi tammikuussa 2015 yhteistyöopettajien rekrytoinnilla. Yhteistyöopettajilla on keskeinen rooli tehtäväkokonaisuuksien ideoinnissa, kokeilemisessa ja tehtävien toimivuuden arvioinnissa.

Alustavia kokonaisuuksia on laadittu valo-opista, sähköntuotantotavoista ja benji-hypyn fysiikasta. Esimerkiksi valo-opin tehtäväkokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat voidaanko kuperan linssin muodostama todellinen kuva havaita ilman varjostinta.

Koska kehitettyjen oppimiskokonaisuuksien on tarkoitus täydentää yleisesti käytössä olevia yläkoulufysiikan oppikirjoja, niiden avulla voidaan syventää oppilaiden tietoja ja taitoja tietyistä fysiikan aihealueista. Aihealueiden valinnassa huomioidaan uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostuvat fysiikan sisällöt, yhteistyöopettajien näkemykset ja asiantuntemus ja fysiikan opettamista käsittelevä tutkimuskirjallisuus. Oppimiskokonaisuuksia voi hyödyntää vapaasti opetuksessa.

 

Teksti ja kuva: Mikko Kesonen.