Mobiili LUMA-laboratorio: saappaat jalkaan, mobiililaite mukaan ja ulos mittaamaan

Oma lähiympäristö, sen merkitys ja muutokset avautuvat oppilaille uudella tavalla Turun yliopistossa kehitetyn mobiilin LUMA-laboratorion avulla.

Ulos luontoa tutkimaan

Mobiili LUMA-laboratorio on kehittämishanke, jossa koulun lähiluonto toimii laboratoriona. Tavoitteena on tuottaa oppimiskokonaisuuksia, joissa ympäristöä tutkitaan mittausten ja havaintojen avulla.

Oppilailla on käytössään mobiilisovellus, jonka avulla ympäristöstä kerätty tieto kirjataan tietokantaan. Sieltä ne ovat haettavissa myöhempää käyttöä varten esim. paikkatietoikkunassa. Lisäksi yksittäisen oppilaan tulokset voidaan liittää usean oppilaan tekemien tutkimusten liitteeksi ajan ja paikan mukaan.

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluva kehittämishanke yhdistää tutkimuksellisen oppimisen puitteissa mm. fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantietoa. Konseptin toimintaa testataan yhteistyössä Mitä sitten? -hankkeen kanssa. Pilottien aiheeksi valikoitui vesistöjen tila: oppilaat pääsevät mittaamaan vesiympäristöjen rehevöitymistä ja selvittämään siihen vaikuttavia tekijöitä.

 

Tällä hetkellä on jo olemassa tarvittava teknologia, jota muokataan Mobiilin LUMA-laboratorion tavoitteisiin ja toimintaan sopivaksi.

Yritysten lisäksi mm. Maanmittauslaitos ja PaikkaOppi.fi ovat olleet mukana keskustelemassa sopivista teknologisista ratkaisuista. Tavoitteena on, että syksyllä 2015 käytössä on sovellus samantyyppiseen veden rehevöitymisen tutkimukseen kuin kevään piloteissa tehdään.

Mobiilia LUMA-laboratoriota varten on hankittu laitteistoa fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien mittaamiseen. Samalla on kartoitettu teknologisia ratkaisuja: helppokäyttöisyys on avainasemassa uuden teknologian käyttöönotossa.

Tekniset ratkaisut ovat opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä vuoden 2016 alusta. Hankkeessa pyritään kehittämään jatkuvasti uusia kokonaisuuksia ja tuomaan niitä koulujen käyttöön.

Mobiilia LUMA-laboratoriota käyttävät oppilaat kerryttävät tietoa eri tasoilla: materiaalia kootaan yksityiseen oppimispäiväkirjaan, projektiportfolioon (ryhmän tai koulun tutkimukset) ja julkiselle alustalle (voidaan esittää esim. paikkatietoikkunassa).

 

Näistä ensimmäinen koostuu omista pohdinnoista, kuvista jne. Viimeisessä on taas lähinnä kvantitatiivista dataa, josta voidaan luoda aikasarjoja tietyn alueen luonnontilan kehityksestä. Ryhmän projektiportfolio on välimuoto näistä kahdesta.

Tällä hetkellä suunnittelutyön alla ovat uudet kokonaisuudet syksylle 2015 ja keväälle 2016.

Lounais-Suomen LUMA-keskuksesta löytyy tutkimusvälineistö yhdelle luokalle. Näillä välineillä ja langattomilla antureilla voi toteuttaa monipuolisia tutkimuksia luonnossa. Opastamme laiteiden käytön, mutta voit myös kysyä mahdollisuudesta varata hankkeesta ohjaaja oppitunnille.

Lisätietoja Mobiilista LUMA-laboratoriosta:
Jaani Tuurajaani.tuura@utu.fi.

Teksti ja kuvat: Jaani Tuura.