Minä – vaikuttaja!

LUMA-keskus Saimaan toteuttama LUMA SUOMI –ohjelmaan kuuluva Minä – vaikuttaja! –kehittämishanke keskittyy energia– ja ympäristöaiheisiin. Hankkeen tehtävät innostavat yläkoululaisia ottamaan haltuun kestävän kehityksen periaatteita ja toimintatapoja. Harjoitustehtävin oppilaat pohtivat ja tutkivat, miten jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön tilaan omilla päivittäisillä valinnoillaan.

Hanketta pilotoi kolme LUMA-keskus Saimaan lähikoulua: Sammonlahden, Kimpisen ja Lemin yläkoulut. Hankkeen yhdessä opettajien kanssa sovitut pääteemat ja harjoituskokonaisuudet ovat:

  • Energian säästäminen ja tuotanto
  • Jokapäiväisten valintojemme ympäristövaikutukset

Energiaa säästämällä voi vaikuttaa

Energian säästäminen on tärkeää monesta syystä. Säästöt edistävät ilmastonmuutoksen hillintää, energian saatavuuden turvaamista, tuontienergian tarpeen vähentämistä, energiakustannusten alentamista ja ympäristönsuojelua. Energian säästämistehtävässä oppilaat miettivät, miten he voisivat kotona säästää energiaa käyttämällä vähemmän sähköä. Tehtävässä pohditaan myös eri energiantuotantomuotoja ja havainnollistetaan, kuinka paljon pienet energiansäästötoimet kotona vaikuttavat tuotannon alkupäässä. Oppilaat mittaavat sähkönkulutusmittarilla eri laitteiden kulutusta ja laskevat, kuinka paljon sähköä voi eri kohteissa vuoden aikana säästää.

Päivittäisistä valinnoista kevyt jalanjälki

Vastuullinen kuluttaminen -tehtävässä selvitetään jokapäiväisten valintojemme ympäristövaikutuksia. Tehtävä aloitetaan katsomalla lyhyt video I will be a hummingbird, jossa kenialainen ympäristöaktivisti Wangari Maathai kertoo tarinan pienestä kolibrista sammuttamassa valtavaa metsäpaloa. Tarinan kannustavana viestinä on, että meistä jokainen voi teoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa ympäristöasioihin. Tämän jälkeen käydään läpi ekologinen jalanjälki, hiilijalanjälki ja vesijalanjälki havainnollisin esimerkein. Omaa vedenkäyttöään voi mitata esimerkiksi Kemiran vesijalanjälkimittarilla.

Minun päiväni

Vastuullinen kuluttaminen -tehtävän taustatiedoista edetään ”Minun päiväni” -harjoitukseen, jossa tarkastellaan, millaisia valintoja oppilas päivän aikana tekee. Päivän kulkuun kuuluvat mm. aamupesu (esimerkiksi tavallisen hammasharjan ja sähköhammasharjan erot), aamupala (ruuan tuotannon ympäristövaikutukset), pukeutuminen (vastuullisesti tuotetut vaatteet), koulumatka ja harrastukset. Lopuksi mietitään, mitä tottumuksiaan oppilaat olisivat valmiit muuttamaan ja millaisia vaikutuksia muutoksilla voisi olla.

Harjoitukset soveltuvat toteutettaviksi esimerkiksi fysiikan, kemian, matematiikan, kotitalouden, biologian, maantiedon, ympäristö- ja luonnontiedon sekä yhteiskuntaopin tunneilla. Pohdittavia sisältöjä voi hyödyntää teemoina myös äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla.

Kehitysaskeleita

Yhteistyökoulujen opettajat ovat todenneet tähän asti tehdyt materiaalit toteutuskelpoisiksi, kiinnostaviksi, toimiviksi ja laajuudeltaan sopiviksi. Seuraavaksi syvennytään hiomaan opetus- ja oppimismenetelmiä. Tavoitteena on saada oppilaat aktiivisiksi tiedon tuottajiksi ja oppimistapahtumaan osallistujiksi uuden opetussuunnitelman hengessä.

Kevään 2016 aikana keskitytään harjoitusten käytännön testaamiseen ja yhden uuden materiaalien valintoihin liittyvän harjoitustyön kehittämiseen. Harkinnassa on myös teemapäivän tai kestävän kehityksen viikon toteuttaminen.

Linkkivinkkejä:

Teksti: Tarja Sipiläinen. Kuva: Teemu Leinonen.

Kuvassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Green Campus: edustalla käänneltävä aurinkopaneeli (ala- ja yläkoululaisille suunnattu harjoitus), taustalla sähköauton latausta, Cambus-hybridibussi ja aurinkopaneeliautokatokset.