Pompuista ja puristuksista oivallisia eväitä yhtenäiskoulun toimintakulttuurin muodostamiselle

Luokka-asteiden välinen yhteistyö synnytti uusia elämyksiä ja oivalluksia, kun kahdeksasluokkalaiset ohjasivat viidesluokkalaisille ihmisen ominaisuuksien mittauksia Outokummussa Kummun koulun LUMA-kokeilussa. Kokeilusta kahdeksasluokkalaiset saivat omakohtaista ohjauskokemusta, ja viidesluokkalaiset pääsivät tutustumaan fysiikan suureisiin toiminnallisissa työpisteissä. Viikkoa ennen kokeilua kahdeksasluokkalaiset valmistelivat opettajan avustuksella viisi toiminnallista työpistettä valinnaisella LUMA-kurssilla. Työpisteissä korostuivat toiminnalliset ja havainnolliset fysiikan mittaukset, kuten hyppykorkeuden ja puristusvoiman määritys tietokoneavusteisesti. …

Pompuista ja puristuksista oivallisia eväitä yhtenäiskoulun toimintakulttuurin muodostamiselle Lue lisää »

Piilotetut virtapiirit – esimerkki fysiikan sähköisistä oppimateriaaleista

Ihmetys-hanke tukee tieto- ja viestintäteknologian monipuolista opetuskäyttöä sähköisten tehtävien avulla. Tehtävät ovat tutkimusperustaisia ja niiden on havaittu innostavan yläkoululaisia esimerkiksi sähköopin opiskeluun. LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa Ihmetys-hankkeessa on laadittu tutkimusperustaisia sähköopin tehtäviä, joita on luonteva tehdä vaikkapa tabletin avulla. Tehtävissä virtapiirien toiminta esitetään videolla siten, että piirin kytkennät ovat piilotettuina. Oppilaan tehtävänä on päätellä miten videolla esitetyn …

Piilotetut virtapiirit – esimerkki fysiikan sähköisistä oppimateriaaleista Lue lisää »

Mielekästä matikkaa oppilaille ja opettajille

“Toivottavasti tälläisiä kerhoja tulee olemaan jatkossakin”, vastasi eräs oppilas ensimmäistä kertaa toteutettua virtuaalikerho Mathversumia koskevaan palautekyselyyn. Virtuaalikerhon lisäksi syksyn aikana on kerätty palautetta kirjastoissa järjestetyistä Pulmaario-pajoista sekä opettajien täydennyskoulutuksista. Kaikki nämä on toteutettu LUMA SUOMI -ohjelman Mielekäs matikka -kehittämishankkeen osana. Mathversum-virtuaalikerho lisäsi tietoa matematiikan monipuolisuudesta Virtuaalinen matematiikkakerho Mathversum järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2015. Kerhon tarkoituksena oli tarjota matematiikkakerhotoimintaa …

Mielekästä matikkaa oppilaille ja opettajille Lue lisää »

Opettajien kokemuksia Matikkakukon järjestämästä toiminnallisen matematiikan koulutussarjasta

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvan Matikkakukko-hankkeen koulutukset ovat keskittyneet peruskoulun keskeisten matematiikan sisältöjen toiminnalliseen opettamiseen. Koulutusten painopisteinä ovat olleet käsitteiden oppiminen, matematiikan kielentäminen, konkretia sekä tutkiva oppiminen. Matikkakukko on pitänyt Savonlinnassa LUMA SUOMI -kehittämisohjelman tuella tähän mennessä kuusi koulutuspäivää peruskoulun opettajille. Koulutuspäivien teemat Kymmenjärjestelmävälineet alakoulun matematiikassa Matikkavälineet yläkoulussa Lukukäsitteen kehittäminen toiminallisesti alkuopetuksessa Sanalliset selväksi ala- ja yläkoulussa Kymmenjärjestelmä ala- ja yläkoulussa …

Opettajien kokemuksia Matikkakukon järjestämästä toiminnallisen matematiikan koulutussarjasta Lue lisää »

Oppilaiden omat kysymykset osana luonnontieteiden opetusta

LUMA SUOMI –kehittämisohjelmaan kuuluva Hyvä Kysymys! –hanke tähtää oppilaslähtöisen opetuksen kehittämiseen. Erityinen tavoite on tuottaa ja kokeilla menetelmiä, joilla voidaan tukea oppilaiden omien kysymysten käyttöä luonnontieteiden opetuksessa. Oppilaslähtöisyys ja oppilaiden kysymykset korostuvat uusissa opetussuunnitelmien perusteissa. Hyvä kysymys! -hankkeen teema on kestävä kehitys, jonka opettamiseen haetaan keinoja niin ikään uusia opetussuunnitelman perusteita silmällä pitäen. Aluksi hankkeessa kartoitettiin tarveanalyysillä …

Oppilaiden omat kysymykset osana luonnontieteiden opetusta Lue lisää »

Ledivalaistut lapaset – elektroniikka ja ohjelmointi kohtaavat askartelun

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksella tutustuttiin kädentaitojen ja teknologian yhdistämiseen ja pohdittiin, voisiko tällaisen lähestymistavan kautta lisätä kaikkien sukupuolten kiinnostusta elektroniikkaa ja ohjelmointia kohtaan. Syyskuisena iltapäivänä Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksella Joensuussa kokoonnuttiin pienellä opettajaporukalla kuulemaan ja kokeilemaan, miten elektroniikkaa voi yhdistää perinteisiin käsitöihin ja askarteluun. Kokoontumisen järjesti LUMA-keskuksen Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle -hanke, joka pyrkii lisäämään erityisesti peruskouluikäisten tyttöjen kiinnostusta …

Ledivalaistut lapaset – elektroniikka ja ohjelmointi kohtaavat askartelun Lue lisää »

Teknologiarakentelulla mielekkyyttä fysiikan opiskeluun

Yläkoululaiset näkevät fysiikan hyödyllisyyden päästessään soveltamaan sitä erilaisissa teknologian konteksteissa. Vaikuttava teknologia -kehittämishankkeessa fysiikkaa sovelletaan konkreettisissa ongelmatilanteissa samalla pyrkien ymmärtämään tieteen, teknologian ja yhteiskunnan välisiä kytköksiä. Hankkeessa kehitetään, kootaan ja levitetään yläkoululaisille suunnattuja fysiikan teknologisia sovelluksia käsitteleviä oppimiskokonaisuuksia. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvan hankkeen tavoitteena on parantaa fysiikan opiskelumotivaatiota ja luonnontieteiden ja teknologia-alojen kiinnostavuutta sekä lisätä oppilaiden luovuutta ja …

Teknologiarakentelulla mielekkyyttä fysiikan opiskeluun Lue lisää »

På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen

Hur förhindra elevers exkludering? På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen i åk 7-9. En allt starkare negativitet tycks utvecklas hos elever över åren i relation till skolmatematik. För de finländska elevernas del visade till exempel den internationella undersökningen PISA 2003 att varannan 15-åring inte tycktes ha något intresse överhuvudtaget för skolmatematik. Uppföljningen PISA2012 visar att situationen …

På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen Lue lisää »

Pelisuunnittelu tuottaa luovia ideoita ja keksijöitä

Pelien suunnittelu sekä toteuttaminen on varmasti eräs mielenkiintoisimmista tavoista päästä sisään tietotekniikan asioiden oppimiseen sekä oppia ohjelmoinnin alkeita. Tämän ajatuksen pohjalta kaksi Lappeenrannan seudun yläastetta sekä esikoulua päättivät aloittaa tietotekniikkaan tutustumisen pelejä tekemällä, LUMA-keskus Saimaan avustuksella. Ensimmäiset tuotokset olisi tarkoitus saada pelattavaksi jouluun mennessä. LUMA-keskus Saimaan Pelinsuunnittelu-hankkeessa 30 yläkoululaista ja 20 esikoululaista pääsevät tutustumaan tietotekniikan perusasioihin kuten ohjelmointiin …

Pelisuunnittelu tuottaa luovia ideoita ja keksijöitä Lue lisää »

Kokeelliset ja toiminnalliset työtavat kiinnostavat opiskelijoita ja opettajia

Jaettua asiantuntijuutta oppimassa: opettajaopiskelijoiden, koulujen opettajien ja yliopiston asiantuntijoiden yhteistyössä tuottamat kokeelliset oppimisprojektit innostivat kokeelliseen työskentelyyn ja vahvistivat yhteistyötä. Koulutuksesta kouluun -hanke vahvistaa tutkimuksellista lähestymistapaa, opettajien välistä yhteistyötä sekä luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttämistä perusopetuksen 1.-6. luokilla. Lisäksi tavoitteena on oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien taitojen ja motivaation edistäminen erilaisia työtapoja, välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa. …

Kokeelliset ja toiminnalliset työtavat kiinnostavat opiskelijoita ja opettajia Lue lisää »