Piilotetut virtapiirit – esimerkki fysiikan sähköisistä oppimateriaaleista

Ihmetys-hanke tukee tieto- ja viestintäteknologian monipuolista opetuskäyttöä sähköisten tehtävien avulla. Tehtävät ovat tutkimusperustaisia ja niiden on havaittu innostavan yläkoululaisia esimerkiksi sähköopin opiskeluun. LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa Ihmetys-hankkeessa on laadittu tutkimusperustaisia sähköopin tehtäviä, joita on luonteva tehdä vaikkapa tabletin avulla. Tehtävissä virtapiirien toiminta esitetään videolla siten, että piirin kytkennät ovat piilotettuina. Oppilaan tehtävänä on päätellä miten videolla esitetyn …

Piilotetut virtapiirit – esimerkki fysiikan sähköisistä oppimateriaaleistaRead More »

Mielekästä matikkaa oppilaille ja opettajille

“Toivottavasti tälläisiä kerhoja tulee olemaan jatkossakin”, vastasi eräs oppilas ensimmäistä kertaa toteutettua virtuaalikerho Mathversumia koskevaan palautekyselyyn. Virtuaalikerhon lisäksi syksyn aikana on kerätty palautetta kirjastoissa järjestetyistä Pulmaario-pajoista sekä opettajien täydennyskoulutuksista. Kaikki nämä on toteutettu LUMA SUOMI -ohjelman Mielekäs matikka -kehittämishankkeen osana. Mathversum-virtuaalikerho lisäsi tietoa matematiikan monipuolisuudesta Virtuaalinen matematiikkakerho Mathversum järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2015. Kerhon tarkoituksena oli tarjota matematiikkakerhotoimintaa …

Mielekästä matikkaa oppilaille ja opettajilleRead More »

Opettajien kokemuksia Matikkakukon järjestämästä toiminnallisen matematiikan koulutussarjasta

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvan Matikkakukko-hankkeen koulutukset ovat keskittyneet peruskoulun keskeisten matematiikan sisältöjen toiminnalliseen opettamiseen. Koulutusten painopisteinä ovat olleet käsitteiden oppiminen, matematiikan kielentäminen, konkretia sekä tutkiva oppiminen. Matikkakukko on pitänyt Savonlinnassa LUMA SUOMI -kehittämisohjelman tuella tähän mennessä kuusi koulutuspäivää peruskoulun opettajille. Koulutuspäivien teemat Kymmenjärjestelmävälineet alakoulun matematiikassa Matikkavälineet yläkoulussa Lukukäsitteen kehittäminen toiminallisesti alkuopetuksessa Sanalliset selväksi ala- ja yläkoulussa Kymmenjärjestelmä ala- ja yläkoulussa …

Opettajien kokemuksia Matikkakukon järjestämästä toiminnallisen matematiikan koulutussarjastaRead More »

Teknologiarakentelulla mielekkyyttä fysiikan opiskeluun

Yläkoululaiset näkevät fysiikan hyödyllisyyden päästessään soveltamaan sitä erilaisissa teknologian konteksteissa. Vaikuttava teknologia -kehittämishankkeessa fysiikkaa sovelletaan konkreettisissa ongelmatilanteissa samalla pyrkien ymmärtämään tieteen, teknologian ja yhteiskunnan välisiä kytköksiä. Hankkeessa kehitetään, kootaan ja levitetään yläkoululaisille suunnattuja fysiikan teknologisia sovelluksia käsitteleviä oppimiskokonaisuuksia. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvan hankkeen tavoitteena on parantaa fysiikan opiskelumotivaatiota ja luonnontieteiden ja teknologia-alojen kiinnostavuutta sekä lisätä oppilaiden luovuutta ja …

Teknologiarakentelulla mielekkyyttä fysiikan opiskeluunRead More »

På jakt efter gömda dimensioner i matematikund

Hur förhindra elevers exkludering? På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen i åk 7-9. En allt starkare negativitet tycks utvecklas hos elever över åren i relation till skolmatematik. För de finländska elevernas del visade till exempel den internationella undersökningen PISA 2003 att varannan 15-åring inte tycktes ha något intresse överhuvudtaget för skolmatematik. Uppföljningen PISA2012 visar att situationen …

På jakt efter gömda dimensioner i matematikundRead More »

Pelisuunnittelu tuottaa luovia ideoita ja keksijöitä

Pelien suunnittelu sekä toteuttaminen on varmasti eräs mielenkiintoisimmista tavoista päästä sisään tietotekniikan asioiden oppimiseen sekä oppia ohjelmoinnin alkeita. Tämän ajatuksen pohjalta kaksi Lappeenrannan seudun yläastetta sekä esikoulua päättivät aloittaa tietotekniikkaan tutustumisen pelejä tekemällä, LUMA-keskus Saimaan avustuksella. Ensimmäiset tuotokset olisi tarkoitus saada pelattavaksi jouluun mennessä. LUMA-keskus Saimaan Pelinsuunnittelu-hankkeessa 30 yläkoululaista ja 20 esikoululaista pääsevät tutustumaan tietotekniikan perusasioihin kuten ohjelmointiin …

Pelisuunnittelu tuottaa luovia ideoita ja keksijöitäRead More »

Kokeelliset ja toiminnalliset työtavat kiinnostavat opiskelijoita ja opettajia

Jaettua asiantuntijuutta oppimassa: opettajaopiskelijoiden, koulujen opettajien ja yliopiston asiantuntijoiden yhteistyössä tuottamat kokeelliset oppimisprojektit innostivat kokeelliseen työskentelyyn ja vahvistivat yhteistyötä. Koulutuksesta kouluun -hanke vahvistaa tutkimuksellista lähestymistapaa, opettajien välistä yhteistyötä sekä luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttämistä perusopetuksen 1.-6. luokilla. Lisäksi tavoitteena on oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien taitojen ja motivaation edistäminen erilaisia työtapoja, välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa. …

Kokeelliset ja toiminnalliset työtavat kiinnostavat opiskelijoita ja opettajiaRead More »

Lärares lärande i fokus genom samarbete över ämnesgränserna: MAT(É)-TEMA(T)

I den nya läroplanen för den grundläggande läroplanen poängteras helhetsskapande undervisning och innehållsliga samband mellan skolmatematiken och andra ämnen. Läroplanen säger att arbetet i skolan förväntas ske ”ämnesöverskridande på ett naturligt sätt” vilket naturligtvis för att lyckas kräver lärares samarbete över ämnesgränserna. Forskning har påvisat samverkans stora betydelse i lärares lärprocesser (t.ex. Fuglestad, 2012). Inom …

Lärares lärande i fokus genom samarbete över ämnesgränserna: MAT(É)-TEMA(T)Read More »

Kaupunkisuunnistus paljastaa kivien kiehtovat puolet

Kivet, niiden käyttö ja merkitys kiinnostavat Taipalsaaren Metsäpolku-päiväkodin esikoululaisia. Tutkimusaiheeseen sukellettiin Kiehtovat kivet -oppimishankkeessa, joka vei esikoululaisryhmät kiviseikkailuun Lappeenrannassa toteutetun kaupunkisuunnituksen avulla. LUMA keskus Saimaan Kivi, energia ja ympäristö (KEY) -hankkeessa toteutettavan Kiehtovat kivet -osion tavoitteena on lisätä tietoisuutta kivestä materiaalina, kiven moninaisista käyttömahdollisuuksista, kiven työstämisestä sekä kivialasta työllistäjänä. LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa hankkeessa toteutetaan 2016 opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Lapset …

Kaupunkisuunnistus paljastaa kivien kiehtovat puoletRead More »

Maasto-opetuksessa oppilaat pääsevät käsiksi lähiluonnon ihmeisiin

Maastossa pidettävällä tunnilla oppilaat pääsevät omin käsin etsimään tutkimusmateriaalia. Metsästä mikroskoopille! –hanke näyttää mitä kaikkea lähiluonnossa voi helposti tutkia ja millaisia maailmoja avautuu kuvantamislaitteiden, kuten maastomikroskoopin avulla. Toukokuisena aamuna kaksikymmentä alakoululaista nousee parijonossa metsäistä rinnettä. Ollaan Varsinais-Suomen Liedossa, jossa Kirkonkulman koulun 3B-luokka on lähtenyt opettajansa Anu Lindqvistin johdolla tutkimaan lähimetsän eliöstöä. Mäen laella vastassa ovat biologit Anssi Teräs, Kari …

Maasto-opetuksessa oppilaat pääsevät käsiksi lähiluonnon ihmeisiinRead More »