Pelisuunnittelu tuottaa luovia ideoita ja keksijöitä

Pelien suunnittelu sekä toteuttaminen on varmasti eräs mielenkiintoisimmista tavoista päästä sisään tietotekniikan asioiden oppimiseen sekä oppia ohjelmoinnin alkeita. Tämän ajatuksen pohjalta kaksi Lappeenrannan seudun yläastetta sekä esikoulua päättivät aloittaa tietotekniikkaan tutustumisen pelejä tekemällä, LUMA-keskus Saimaan avustuksella. Ensimmäiset tuotokset olisi tarkoitus saada pelattavaksi jouluun mennessä.

LUMA-keskus Saimaan Pelinsuunnittelu-hankkeessa 30 yläkoululaista ja 20 esikoululaista pääsevät tutustumaan tietotekniikan perusasioihin kuten ohjelmointiin ja sääntöjen suunnitteluun pelinteon keinoin.

Koululaisten ikäryhmien mukaan suunnitelluissa paketeissa suunnitellaan oma peli sekä tuotetaan peliin tarvittavat säännöt ja graafiset elementit joko käsin tai tietokoneohjelmalla.

Siinä missä esikoululaisryhmät suunnittelevat kurssilla lautapelejä, yläkoulujen ryhmissä tutustutaan peliohjelmoinnin alkeisiin Unity-työkalun sekä ohjelmoinnin Codecademy-verkkokurssin avulla.

Kuvakaappaus Unity-peliohjelmointityökalun käyttöliittymästä.

Pelisuunnittelu-kokonaisuuden voi muokata sopivaksi mille tahansa oppilasryhmälle esikoulusta lukiolaisiin asti. Tänä syksynä kurssin aloitti neljä oppilasryhmää, kaksi esikoulua ja kaksi yläkoulua Lappeenrannan läheltä.

Vaikka ryhmillä onkin varsin erilaiset lähestymistavat opetuksen toteutukseen, on kaikilla sama tavoite: oman pelin ideoiminen.

Yläkouluryhmissä tämä toteutetaan game design -dokumentin suunnittelulla, eräänlaisella portfoliolla johon opiskelijat keräävät ideoita, visuaalista materiaalia sekä luonnoksia siitä, mitä pelissä on tarkoitus tehdä. Tavoitteena on, että oppilaat pääsevät esittelemään ideoitaan pelialalla työskenteleville ihmisille ja saavat heiltä rakentavaa palautetta ideansa pohjalta.

Esikouluryhmissä pelin suunnitteleminen tehdään lautapelin muodossa: pelin hahmot, ympäristö, säännöt ja grafiikka ovat ryhmäläisten itsensä suunnittelemia. Tarkoituksena on, että omaa peliä päästään kokeilemaan marraskuun puolivälissä, ja viimeistellyn pelin kopio toimitetaan kaikille ryhmäläisille jouluun mennessä.

LUMA-keskus Saimaan puolesta hanketta vetää Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman tutkijatohtori Jussi Kasurinen (jussi.kasurinen@lut.fi, +358 400 213 864).

Teksti ja kuvat: Jussi Kasurinen