Pompuista ja puristuksista oivallisia eväitä yhtenäiskoulun toimintakulttuurin muodostamiselle

Luokka-asteiden välinen yhteistyö synnytti uusia elämyksiä ja oivalluksia, kun kahdeksasluokkalaiset ohjasivat viidesluokkalaisille ihmisen ominaisuuksien mittauksia Outokummussa Kummun koulun LUMA-kokeilussa. Kokeilusta kahdeksasluokkalaiset saivat omakohtaista ohjauskokemusta, ja viidesluokkalaiset pääsivät tutustumaan fysiikan suureisiin toiminnallisissa työpisteissä.

Viikkoa ennen kokeilua kahdeksasluokkalaiset valmistelivat opettajan avustuksella viisi toiminnallista työpistettä valinnaisella LUMA-kurssilla. Työpisteissä korostuivat toiminnalliset ja havainnolliset fysiikan mittaukset, kuten hyppykorkeuden ja puristusvoiman määritys tietokoneavusteisesti. Opettajan avustuksella kahdeksasluokkalaiset perehtyivät mittalaitteisiin ja miettivät miten heidän kannattaa ohjata viidesluokkalaisten työskentelyä työpisteissä. Lisähaastetta kokeiluun toi se, että rastit valmisteltiin koulun LUMA-luokassa mutta varsinainen kokeilu toteutettiin koulun liikuntasalissa.

Kokeilu alkoi rastien rakentamisella, josta kahdeksasluokkalaiset selvisivät ennakoitua nopeammin, noin 15 minuutissa. Kokeilun alettua viidennen luokan oppilaat jaettiin viiteen ryhmään, jotka kiersivät työpisteeltä toiselle 75 minuutin ajan. Opettajat pitivät huolta aikataulusta, työpisteiden vaihdoista ja toiminnan sujuvuudesta.

Suurelle osalle kahdeksas- ja viidesluokkalaisista kokeilu oli mieluisa kokemus. Lisäksi ala- ja yläkoulun opettajat kokivat yhteistoiminnan arvokkaaksi. Kokeilulla luotiin pohjaa Outokumpuun valmistuvalle yhtenäiskoululle, jossa luokka-asteiden välinen yhteistyö nähdään tärkeänä voimavarana koulun toimintakulttuurissa. Voimavaran käytön laajentamiseksi Outokumpuun on suunnitteilla vastaavanlainen kokeilua kemian oppisisällöistä.

Nyt toteutetun ja tulevan kokeilun toiminnot ovat kytköksissä LUMA SUOMI –ohjelman Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa -kehittämishankkeeseen. Hankkeessa kehitetyt oppilastyöt luovat toiminnallisen perustan ala- ja yläkoulun luokkien väliselle yhteistoiminnalle uuden opetussuunnitelman perusteiden hengessä. Hankkeessa kehitetyt toiminnot julkaistaan verkossa vuosien 2016–2017 aikana suomen ja ruotsin kielellä.

Teksti ja kuva: Mikko Kesonen.