Toimi ja laske

Esittely

Tarkoituksena on pilotoida uusia toiminnallisia opetuspaketteja, jotka rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa noudattavan matematiikan opetuksen tueksi. Opetukseen tuodaan oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia OPS 2016 -hengen mukaisesti esimerkiksi geometriaan tai koodaukseen liittyen. Niihin pyritään yhdistämään muun muassa yhdessä tekemistä, liikunnallisuutta sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Useimmat tehtävät pyritään suunnittelemaan niin, että kalliita erikoisvälineistöä ei välttämättä tarvita. Tavoitteena on kehittää opetusta eritasoisia ja eri tavoin oppivia oppilaita palvelevaksi.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Matematiikan kirjat nurkkaan, nyt opitaan liikkumalla!

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: S5: Ajattelun taidot, S6: Luvut ja laskutoimitukset, S7: Algebra, S8: Geometria ja mittaaminen, S8: Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: toiminnallinen matematiikka, matematiikkapelit, matematiikkaleikit, matematiikkaa ulkona

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Päivi Porras, Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia, paivi.porras@saimia.fi