Argumentointi auttaa ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen

Argumentointitaidot ovat tärkeä kansalaistaito, joita tarvitaan erityisesti luonnontieteellisessa päättelyssä. Itä-Suomen yliopistossa käynnistyneessä Ihmetys-kehittämishankkeessa edetään ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan syvällisempään oppimiseen oppilaiden argumentointitaitoja vahvistavan opetuksen ja oppimateriaalien kautta. Argumentointitaidot tukevat fysiikan oppimista ja luovat hyvän lähtökohdan erityisesti tutkimuksellisuuden painottamiselle fysiikan opetuksessa. LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa Ihmetys-hankkeessa tuotetaan yläkouluun fysiikan ilmiöiden tarkasteluun perustuvia oppimiskokonaisuuksia, jotka tukevat uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostettua …

Argumentointi auttaa ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen Lue lisää »

Havainnot ja mittaukset asettuvat kontekstiin Mitä sitten? -hankkeessa

Mitä sitten, jos heitän tyhjän karkkipussin maahan? Mitä sitten? -kysymys on monipuolinen oppimisen väline, kun halutaan ymmärtää ihmisen vaikutuksia ympäristöön tai ympäristössä tehtyjen tutkimusten merkitystä laajemmassa kontekstissa: Olen mitannut koulun lähialueiden vesistöistä erilaisia arvoja – Mitä sitten? Mitä sitten? -kehittämishanke on osa LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaa. Siinä suunnitellaan, toteutetaan ja testataan kaksi luonnontieteitä integroivaa oppimiskokonaisuutta. Kokonaisuuksien työniminä pilotointivaiheessa ovat Saastuttaminen ja Mobiililaboratorio. Ekososiaalinen …

Havainnot ja mittaukset asettuvat kontekstiin Mitä sitten? -hankkeessa Lue lisää »

Tutki ja tuumaa – arjen ihmettelystä tutkimisen riemuun

“Kato, kato sateenkaari seinällä! Mistä se sateenkaari oikeen tulee?” “Miksi tämä ilmapallo nousee ylös?” “Mihin se sokeri katosi?” Lapsen arki on täynnä kysymyksiä, ihmettelyä ja ihastusta liittyen arjen ilmiöihin. Pienenkin lapsen kanssa voidaan tarttua kysymyksiin ja kummastuksiin: ihmetellään yhdessä, opitaan ilmiöstä lisää ja ennen kaikkea harjoitellaan perustavanlaatuisia tutkimisen taitoja. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvassa Tutki ja tuumaa -kehittämishankkeessa tuotetaan …

Tutki ja tuumaa – arjen ihmettelystä tutkimisen riemuun Lue lisää »

Matikkakukko rikastaa matematiikan oppimista

Oppilaan lisäksi myös opettaja ansaitsee omakohtaisia elämyksiä matematiikassa ja sitä kautta syntyneitä oivalluksia. Matikakkukko-hankkeessa halutaan tukea matikkakokemusten ja oivallusten syntyä toiminnallisella oppimisella ja matematiikan apuvälineillä. Valtakunnallisen LUMA SUOMI -kehittämisohjelman matematiikan osiossa käynnistyi tänä keväänä Matikkakukon koordinoima ja toteuttama matematiikan opetuksen kehittämishanke Toiminnallisuus käsitteen opetuksen ja oppimisen pohjana matematiikassa. Hankkeessa rikastetaan matematiikan opetusta ja oppimista uuden opetussuunnitelman perusteiden viitoittamaan suuntaan. …

Matikkakukko rikastaa matematiikan oppimista Lue lisää »

Undersökande arbetssätt och öppna laborationer

I den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen lyfts elevernas forskningsfärdigheter eller deras färdigheter att arbeta på ett undersökande sätt i kemi- och fysikundervisningen fram. Lärare är proffs på att ställa frågor, men hur bra är vi lärare på att ta tillvara elevernas frågor, eller på att stöda eleverna i att utveckla frågor som är …

Undersökande arbetssätt och öppna laborationer Lue lisää »

Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä lasten luonnontieteiden opetukseen

LUMA SUOMI -ohjelman puitteissa toteutuva Hyvä kysymys! -hanke keskittyy oppilaskeskeisten menetelmien kehittämiseen ja oppilaiden kysymysten hyödyntämiseen opetuksessa. Hanke liittyy lasten tutkimuksellisen oppimisen ja argumentaatiotaitojen tukemiseen. Kaksivuotinen koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö käynnistyy keväällä 2015. Hankkeeseen osallistuvien koulujen opettajat saavat uusia lähestymistapoja uuden opetussuunnitelman perusteiden mielekkääseen toteutukseen. Hyvä kysymys! -hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaskeskeisiä menetelmiä ja materiaalia uusimman …

Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä lasten luonnontieteiden opetukseen Lue lisää »

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Avoimiin ongelmiin ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, mutta ongelmanratkaisua voi harjoitella yhdessä luokan kanssa. Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -kehittämishankkeessa on huomattu, että avointen ongelmien pohdiskelu voi motivoida oppilaita matematiikkakeskusteluun. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluva Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -kehittämishanke käynnistyi Helsingin yliopistossa tehdyn kansainvälisen ongelmanratkaisututkimuksen pohjalta. Tutkimuksen aikana joukko chileläisiä ja suomalaisia opettajia ja oppilaita ratkaisi avoimia ongelmia kolmen vuoden ajan. Tutkimuksen tuloksia käytetään nyt auttamaan …

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun Lue lisää »

Från skogen till mikroskopet! – stöd för forskningsbaserad inlärning och undervisning

Riksomfattande LUMA-center Finland kommer att ordna ett “Från skogen till mikroskopet”-pilotprojekt 2015-2016 i Åbo med omnejd. Med projektet stöds den läromodell som den nya läroplanen vill nå och igångsätta denna modell på ett innovativt sätt. Projektet erbjuder färdigt planerade lektioner i skolans närmiljö under ledning av egentliga Finlands toppexperter. I projektet Från skogen till mikroskopet stöds användandet av …

Från skogen till mikroskopet! – stöd för forskningsbaserad inlärning och undervisning Lue lisää »

Innokas – Innostutaan ja innovoidaan yhdessä!

Robotit tuovat ohjelmoinnin kouluarkeen. Innokas-verkoston LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluva hanke keskittyy ohjelmointi- ja robotiikkaopetuksen kehittämiseen ja opettajien kouluttamiseen. Innokas-verkoston toiminta ohjaa ja innostaa oppilaita, opettajia, koulun toimijoita ja yhteistyökumppaneita luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Innokas-verkoston ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvä osaamisen kehittämishanke on osa LUMA SUOMI-ohjelman Teknologiakasvatusosiota. Ohjelmointia ja robotiikkaa koulujen arkeen Rohkaisemme lapsia ja aikuisia luomaan yhdessä uusia tapoja hyödyntää …

Innokas – Innostutaan ja innovoidaan yhdessä! Lue lisää »

Eheyttävää ja yksilöllistävää opetusta arjen ilmiöistä ja elämää varten

Ruoka ja kosmetiikka tarjoavat kemian opiskeluun arkikontekstin, joka mahdollistaa niin aineiden ominaisuuksiin kuin niiden välisiin reaktioihin tutustumisen. Arkielämän ilmiöitä -kehittämishanke tukee eheyttävän ja yksilöllistävän kemian opetuksen toteuttamista ruuan, ruuanlaiton sekä kosmetiikan konteksteissa. Arkielämän ilmiöitä -kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa uuden opetussuunnitelman mukaisia opetusmalleja ja -materiaaleja arkielämän konteksteista kemian opetuksen tueksi. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien opettajien kanssa. …

Eheyttävää ja yksilöllistävää opetusta arjen ilmiöistä ja elämää varten Lue lisää »