Eheyttävää ja yksilöllistävää opetusta arjen ilmiöistä ja elämää varten

Ruoka ja kosmetiikka tarjoavat kemian opiskeluun arkikontekstin, joka mahdollistaa niin aineiden ominaisuuksiin kuin niiden välisiin reaktioihin tutustumisen. Arkielämän ilmiöitä -kehittämishanke tukee eheyttävän ja yksilöllistävän kemian opetuksen toteuttamista ruuan, ruuanlaiton sekä kosmetiikan konteksteissa.

Arkielämän ilmiöitä -kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa uuden opetussuunnitelman mukaisia opetusmalleja ja -materiaaleja arkielämän konteksteista kemian opetuksen tueksi.

Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien opettajien kanssa. Hanke koostuu kahdesta erillisestä ryhmästä, joista toinen perehtyy eri oppiaineita yhdistävään eheyttävään opetukseen ja toinen yksilölliset oppijat huomioivaan kemian opetukseen.

Arkielämän ilmiöitä – kehittämishanke on Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikön järjestämä ja osa OKM:n rahoittamaa LUMA SUOMI -ohjelmaa. Kaikki tuotetut materiaalit tullaan julkaisemaan verkossa, kaikkien käytettäväksi.

Eheyttävää kemian opetusta ruuan kontekstissa

Kemian kannalta ruoka ja ruuanlaitto tarjoavat oivan arkikontekstin, joka mahdollistaa niin aineiden ominaisuuksiin kuin niiden välisiin reaktioihin tutustumisen.

Ruokaa syö jokainen, mutta se miten ruokaa syödään, miten sitä laitetaan ja millainen ruoka on hyvää, eettistä tai terveellistä vaihtelee historiallisesti ja kulttuurillisesti. Näin ollen ruoka tarjoaa monipuolisen lähtökohdan eri oppiaineita yhdistävälle eheyttävälle kemian opetukselle.

Hankkeeseen osallistuu yläkoulun kemian opettajia yhdessä muutaman eri oppiaineen opettajan kanssa. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä omaan kouluun soveltuva eheyttävä, ruokaan liittyvä opetuskokonaisuus. Opettajat saavat kehittämistyön tueksi koulutusta niin eheyttävästä opetuksesta kuin ruoan kemiasta sekä vertaistukea muilta osallistujilta lukuvuoden aikana järjestettävissä yhteistapaamisissa.

Kehittämistyö toteutetaan lukuvuoden 2015–2016 aikana. Eheyttävää kemian opetusta ruuan kontekstissa esitellään kesäkuussa LUMA-päivillä. Mikäli haluat lisätietoa hankkeesta, ota yhteyttä Outi Haataiseen, outi.haatainen@helsinki.fi.

Yksilöllistävää kemian opetusta kosmetiikan kontekstissa

Kuten ruoka ja lääkkeet, myös kosmetiikka on kaikkien tuntema ja käyttämä arkielämän konteksti.

Kaikki iholle ja limakalvoille laitettavat tuotteet aina deodoranteista hammastahnoihin ovat kosmetiikkaa, joilla on toistaan kiinnostavampia kemiallisia koostumuksia ja valmistusmenetelmiä. Kosmetiikasta on kuitenkin hyvin vähän sekä tyttöjä että poikia kiinnostavia esimerkkejä oppikirjoissa, eikä aihetta juuri käytetä kemian opetuksessa. Suomalainen käyttää kosmetiikkaan noin 200 euroa vuodessa.

Mitä sampoo sisältää? Miten hiuslakkaa tehdään? Mitä kemiaan ja tieteelliseen tutkimukseen viittaavat kosmetiikkamainokset kertovat? Minkälainen elinkaari kosmetiikkatuotteella on?

Perinteisen lukutaidon lisäksi oppilaat tarvitsevat myös kemiallista lukutaitoa tulevina aikuiselämän kuluttajina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina. Kosmetiikasta saa niin tyttöjä kuin poikiakin kiinnostavia, kemiallisiin ilmiöihin helposti yhdistettäviä arjen esimerkkejä. Kiinnostava ja arjesta tuttu aihe saattaa motivoida myös erilaista oppijaa, oli hän sitten kemiasta innostunut tai vähemmän motivoitunut nuori.

Projektimme alkaa keväällä 2015, jolloin kosmetiikan opetuksesta kemian tunnilla kiinnostuneet opettajat tapaavat ja saavat peruskoulutuksen tulevaan aiheeseen. Ideoimme yhdessä mielekkäitä tapoja kemian opetuksen tueksi. Mallit testataan oppilailla ja valmistuttuaan ne ovat kaikkien halukkaiden opettajien käytettävissä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä Päivi Kousaan, paivi.kousa@helsinki.fi.

Teksti ja kuva: Outi Haatainen ja Päivi Kousa.