Metsästä mikroskoopille!

Metsästä mikroskoopille! on Turun seudulla toteutettava pilottihanke, joka tukee tutkimuksellista oppimista ja opetusta. Hankkeen tavoitteena on nivoa lähiluontoon suuntautuvat tutkimusretket osaksi ympäristö- ja luontokasvatusta.

Metsästä mikroskoopille! -hanke tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteleman opetusmallin käynnistämistä innovatiivisella tavalla. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluva hanke tarjoaa valmiiksi räätälöityjä oppitunteja, jotka suuntautuvat varsinaissuomalaisten asiantuntijoiden opastuksella koulujen lähiluontoon.

Oppilaiden omat näytteet mikroskoopin alle

Metsästä mikroskoopille! -hankkeen tavoitteena on edistää koulujen lähistöllä sijaitsevien luontokohteiden, kuten metsien ja niittyalueiden käyttöä opetusympäristöinä.

Asiantuntijaoppaiden johdolla tehtävillä tutkimusretkillä kerätään näytteitä tavallisimmista hyönteisistä ja kasveista. Näytteitä tarkastellaan aluksi luonnossa kannettavilla USB-mikroskoopeilla sekä luokissa tavanomaisilla valomikroskoopeilla.

Myöhemmin oppilaat pääsevät näkemään vastaavia näytteitä suurennoksina elektronimikroskoopissa joko tutkimuslaitosvierailun yhteydessä tai etäyhteyden välityksellä. Samalla luokat tutustuvat tutkimuslaitoksen toimintaan ja tutkijoiden työhön.

Pilottivaiheessa Turun seudulta on lähtenyt mukaan kolme koulua, joista yhdessä opetus järjestetään ruotsin kielellä. Hankkeen ensimmäiset “tutkimusretket” toteutetaan toukokuun alussa. Retkien vetäjinä toimii yhdeksän biologia ja biologian opiskelijaa Turun yliopistosta ja Åbo Akademista.

Hankkeessa tuotetaan myös eliölajien tunnistamiseen liittyvää opetusmateriaalia tukemaan esiopetuksen ja peruskoulun vuosiluokkien 1-6 tutkimuksellista oppimista. Oppimateriaali laaditaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja koulujen opettajien kanssa.

Vuonna 2016 kokeillaan tutkimusretkien järjestämistä itsenäisesti materiaalin turvin ainakin kahdessa koulussa, molemmat kielet edustettuina. Hankkeen päätyttyä materiaalit ja retkien järjestämisessä hyödylliset vinkit julkaistaan verkossa, jossa ne ovat vapaasti kaikkien opettajien ja ympäristökasvattajien käytettävissä.

Hanke tukee monipuolisesti luonto-, ympäristö- ja teknologiakasvatusta. Se innostaa oppilaita tutkimaan ja ihmettelemään, ja antaa opettajille valmiuksia tuoda näitä uusia ulottuvuuksia opetussuunnitelmaan ja -menetelmiin.

 

Teksti ja kuva: Helen Cooper, Metsästä mikroskoopille! -hanke.