Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä lasten luonnontieteiden opetukseen

LUMA SUOMI -ohjelman puitteissa toteutuva Hyvä kysymys! -hanke keskittyy oppilaskeskeisten menetelmien kehittämiseen ja oppilaiden kysymysten hyödyntämiseen opetuksessa.

Hanke liittyy lasten tutkimuksellisen oppimisen ja argumentaatiotaitojen tukemiseen. Kaksivuotinen koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö käynnistyy keväällä 2015.

Hankkeeseen osallistuvien koulujen opettajat saavat uusia lähestymistapoja uuden opetussuunnitelman perusteiden mielekkääseen toteutukseen.

Hyvä kysymys! -hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaskeskeisiä menetelmiä ja materiaalia uusimman tutkimustiedon pohjalta. Näillä menetelmillä tuetaan uusia opetussuunnitelman perusteita ja kestävää kehitystä.

Hankkeessa kerätään tutkimustietoa tavoista hyödyntää oppilaiden kysymyksiä opetuksessa. Tutkimustietoa käytetään oppimismenetelmien kehittämiseen hankkeen eri vaiheissa.

Hankkeen keskiössä ovat kestävän kehityksen ja luonnontieteiden oppimista tukevat kysymykset. Mukaan lähtevien luokanopettajien kanssa kehitetään keinoja oppilaiden tukemiseksi hyvien kysymysten tekemisen taidossa.

Lisätietoa antaa hankkeen koordinaattori Jaana Herranen (jaana.herranen@helsinki.fi).

Teksti: Jaana Herranen.