Nyt mahdollisuus esittää konkreettisia aloitteita LUMA SUOMI -kehittämisohjelman sisältöihin

LUMA SUOMI –kehittämisohjelmassa 2014–2019 päämääränä on 6–16-vuotiaiden LUMA-aineiden osaamisen vahvistaminen motivaation ja kiinnostuksen lisäämisen kautta. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Ohjelman sisältöihin otetaan vastaan aloitteita 12.5. mennessä.

LUMA-keskus Suomen koordinoima kansainvälisesti korkeatasoinen kehittämisohjelma rakennetaan tukemaan tulevien valtakunnallisten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma on suomen- ja ruotsinkielinen.

Kehittämisohjelmassa on kolme puiteohjelmaa

1. Matematiikan puiteohjelma
2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen puiteohjelma
3. Teknologiakasvatuksen puiteohjelma

sekä

4. Kehittämisohjelman seuranta-arviointiohjelma

Jokaisessa puiteohjelmassa toimintaa tullaan toteuttamaan seuraavilla teema-alueilla:

A. Monipuoliset fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt
B. Monipuoliset opettamisen ja opiskelun lähestymistavat
C. Monipuolinen oppimisen arviointi ja palaute

Kehittämisohjelman johtoryhmä ottaa vastaan aloitteita puiteohjelmien sekä seuranta-arviointiohjelman sisältöihin maanantaihin 12.5.2014 klo 9.00 mennessä verkkolomakkeella.

Aloitteen tulee kytkeytyä puiteohjelmiin ja teema-alueisiin tai seuranta-arviointiohjelmaan. Puiteohjelma-aloitteessa tulee esittää, mille koulutusasteille (esiopetus–2. lk. / 3.–6. lk. / 7.–9. lk.) sen on ajateltu kohdentuvan.

Aloitteen kuvaus voi olla enintään 200 sanan mittainen. (Budjettia ei tule esittää.) Puiteohjelma-aloitteen kuvauksessa on suositeltavaa tuoda esille, miten aloittessa ehdotettu toimintamuoto kytkeytyy mm. oppiaineita eheyttävään opetukseen, tutkimukselliseen tai toiminnalliseen opiskeluun, opetuksen eriyttämiseen tai yksilöllistämiseen, työelämäyhteyksien esilletuontiin, luovuuden tukemiseen, tai vanhempien mukaan liittämiseen koulunkäynnin tueksi.

Johtoryhmä laatii esityksen puiteohjelmien toteutuksesta ja rahoituksesta pilottikaudella 2014–2016. Kehittämisohjelman vetäjä on tarvittaessa yhteydessä aloitteiden tekijöihin lisätietojen selvittämiseksi.

Puiteohjelmiin rakennetaan aliohjelmia, joihin sisältyy mm. toimintamallien kehittämistä, sähköisen materiaalin kehittämistä opetuksen tueksi sekä opettajien täydennyskoulutusta. Puiteohjelmat ja niitä koskeva seuranta-arviointi toteutetaan yhteisöllisesti eri yhteistyötahojen kanssa LUMA-keskus Suomen hallinnoimana. Käytännössä saatuja aloitteita yhdistellään ja muodostetaan aliohjelmia, joissa on toimijoita eri tahoilta.

Ohjelman johtoryhmään kuuluvat professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta (puheenjohtaja, kehittämisohjelman vetäjä), professori Peter Hästö Oulun yliopistosta (puiteohjelman 1 vetäjä), professori Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta (puiteohjelman 2 vetäjä), professori Tapio Salakoski Turun yliopistosta (puiteohjelman 3 vetäjä), professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta (seuranta-arviointiohjelman vetäjä) sekä koordinaattori Lauri Vihma Helsingin yliopistosta (sihteeri).

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kehittämisohjelman ohjausryhmä päättää ohjelman toteutuksesta johtoryhmän esityksen pohjalta 28.5.2014. Tämän jälkeen kehittämisohjelman vetäjä on yhteydessä mukaan valittujen aloitteiden tekijöihin.

Ohjelman toteutus alkaa syksyllä 2014.

Yhteydenotot: Maija Aksela, puh. 050 514 1450 tai maija.aksela@helsinki.fi