Vesimittaukset

Esittely

Hanke tutustuttaa oppilaat oman lähiympäristönsä vesistöjen tilaan ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Kuinka luonnollinen ympäristö vaikuttaa vesistöön? Entä mikä on ihmisen vaikutus? Kenttätutkimus ja kentällä tehtyjen havaintojen välitön tallennus tietokantaan antavat mahdollisuuden verrata vesistöjä sekä vuodenajan että eri paikkojen välillä myös myöhemmin.

Hanke on oppiaineita integroiva kokonaisuus, jossa fysiikka ja kemia liitetään luontevasti biologian ja maantiedon oppiaineisiin. Vesistöjen ja niiden lähialueiden tilan tutkimus sekä nykyaikaisen mittausteknologian käyttö ovat keskeisessä roolissa.

Hankkeen materiaali tarjoaa valmiin oppimiskokonaisuuden, jonka avulla oppilaat voidaan tutustuttaa koulun lähivesistöihin. Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa vesimittauslaitteiston maksutta lainaan oppimiskokonaisuuden suorittamista varten. Laitteisto kulkee kätevästi salkuissa, jolloin mittaukset voidaan mennä tekemään suoraan vesistön äärelle. Lisäksi kokonaisuus sisältää valmiit ohjeet ja materiaalit kokonaisuuden suorittamisen avuksi ja tueksi.

Kirjoituksia hankkeesta

Mobiili LUMA-laboratorio: saappaat jalkaan, mobiililaite mukaan ja ulos mittaamaan

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia, fysiikka, kemia, maantieto
Kuvaus: Kokonaisuudessa oppilaat tutkivat lähiympäristön vesistöjä mittaamalla vedenlaadusta kertovia suureita ja tekemällä havaintoja alueesta. Mittaustuloksista tuotetaan paikkatietoa, jota tarkastellaan yhdessä muiden aluetta kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa ja pyritään ymmärtämään veden laatuun vaikuttavia alueellisia syysuhteita. Tarjoamme lainaan valmiin mittasalkun, jolla voidaan määrittää muun muassa veden pH-, nitraatti- ja happipitoisuus sekä sameus.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: kenttätutkimus, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja luonnontiede

Materiaaliin »

Yhteyshenkilö
  • Jaakko Lamminpää, Turun yliopisto, jaakko.lamminpaa@utu.fi
  • Katja Puutio, Turun yliopisto, katja.puutio@utu.fi
Työryhmä
  • Jaakko Lamminpää, Turun yliopisto, jaakko.lamminpaa@utu.fi
  • Katja Puutio, Turun yliopisto, katja.puutio@utu.fi
  • Juha-Pekka Salminen, Turun yliopisto, j-p.salminen@utu.fi
  • Jaani Paski, Turun yliopisto, jaani.tuura@utu.fi
  • Veli-Matti Vesterinen, Turun yliopisto, veli-matti.vesterinen@utu.fi
Yhteistyöhankkeet

Hankkeen koulutus toteutetaan yhteystyössä hankkeiden Metsästä mikroskoopille! Från skogen till mikroskopet!, Mitattu minä! – Ihmisen ominaisuuksien mittaamisen kokonaisuus ja Mitä sitten? kanssa.

Vesimittaukset on entinen Mobiili LUMA-laboratorio -hanke, jonka aihepiiriä on tarkennettu.