Mitattu minä! – Ihmisen ominaisuuksien mittaamisen kokonaisuus

Esittely

Mitattu minä -oppimiskokonaisuus antaa uuden tutkivan tavan tutustua ihmiskehoon ja terveyteen.

Oppimiskokonaisuus tukee uutta opetussuunnitelmaa ja yhdistää useita oppiaineita, kuten biologiaa, terveystietoa, fysiikkaa ja myös liikuntaa! Kokonaisuus painottaa kokeellisuuteen, oppilaiden omaan pohdintaan ja johtopäätösten tekemiseen.

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa maksutta lainaan kokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat laitteet. Laitteilla mitattavia ominaisuuksia ovat keuhkojen tilavuus, puristusvoima, äänenkorkeus, hyppykorkeus ja syke/verenpaine. Kokonaisuudesta löytyvät myös materiaalit kokonaisuuden suorittamisen avuksi ja ohjeet laitteiden käyttöön.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6; perusopetus luokat 7-9
Oppiaineet: biologia, fysiikka, terveystieto, liikunta, matematiikka
Kuvaus: Oppimiskokonaisuus antaa oppilaille mahdollisuuden mitata muun muassa keuhkojensa tilavuuden, puristusvoiman, äänenkorkeuden ja sykkeen ja pohtia niiden merkitystä muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Kyseessä on valmis oppimiskokonaisuus, jota opettaja voi käyttää omassa opetuksessaan. Tarjoamme valmiin materiaalin sekä lainaamme mittalaitteita opetusta varten.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: oppiainerajat ylittävä luonnontieteen opetus, opetuksen eheyttäminen, toiminnallisuus, oppiaineksen omakohtaistaminen, tietokoneavusteinen mittausteknologia, luonnontieteellinen tutkimus, monilukutaito

Materiaaliin »

Yhteyshenkilö
  • Jaakko Lamminpää, Turun yliopisto, jaakko.lamminpaa@utu.fi
  • Katja Puutio, Turun yliopisto, katja.puutio@utu.fi
Yhteistyöhankkeet

Liittyy hankkeeseen Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa.

Hankkeen koulutus toteutetaan yhteistyössä hankkeiden Metsästä mikroskoopille! Från skogen till mikroskopet, Mitä sitten? ja Vesimittaukset kanssa.