Metsästä mikroskoopille! Från skogen till mikroskopet!

Innostavia ideoita tutkimukselliseen maasto-opetukseen uuden opetussuunnitelman hengessä

Esittely

Metsästä mikroskoopille! -hanke on tuottanut valmiita materiaalikokonaisuuksia lähiluontoon suuntautuvien tutkimusretkien toteuttamisen tueksi. Hanke tukee monipuolisesti luonto-, ympäristö- ja teknologiakasvatusta. Se innostaa oppilaita tutkimaan ja ihmettelemään, ja antaa opettajille valmiuksia tuoda näitä uusia ulottuvuuksia opetussuunnitelmaan ja -menetelmiin. Materiaalit perustuvat siihen, että maasto-opetuksen tukena käytetään maastoon mukaan otettavia mikroskooppeja, jotka saa helposti liitettyä kannettaviin laitteisiin, kuten puhelimiin tai tabletteihin.

Hankkeen materiaaleista löydät ala- ja yläkouluun sopivat kokonaisuudet sekä kasvien että selkärangattomien tutkimisesta maastossa. Nämä valmiit kokonaisuudet sisältävät opetukseen tarvittavat materiaalit ja monisteet. Materiaaleja voi käyttää sellaisenaan tai soveltaa ja muokata omaan opetukseen sopivaksi. Valmiiden pakettien lisäksi hankkeen sivuilta löydät yleisiä maastoopetuksen ohjeita ja vinkkejä varsinkin alakoulun alimpien luokkien käyttöön.

Esittelyvideo


Videolla alakoululaiset tutustuvat erilaisiin mikroskooppeihin. Yliopistolle voi tulla myös vierailemaan. Tiedustelut:

  • Turun yliopiston eläinmuseo: Anssi Teräs, anante@utu.fi
  • Lounais-Suomen LUMA-keskus: Jaani Paski, jaani.paski@utu.fi
  • LUMA-center Åbo Akademi: Ann-Sofie Leppänen, ann-sofie.leppanen@abo.fi
Kirjoituksia hankkeesta

Metsästä mikroskoopille!
Från skogen till mikroskopet!
Maasto-opetuksessa oppilaat pääsevät käsiksi lähiluonnon ihmeisiin
Oppilaat etenevät metsästä mikroskoopille

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 1-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia
Kuvaus: Tukimateriaalia opettajille lähiluontoretkien toteuttamiseen sekä ohjeita kannettavien mikroskooppien valitsemiseen, hankkimiseen ja käyttämiseen. Lisäksi valmiit oppimiskokonaisuudet tehtävineen ja materiaaleineen sekä ala- että yläkouluun. Hanke liittyy ulkona oppimiseen ja tutkimuksellisuuteen.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: lähiluonto, ympäristöoppi, tutkimuksellisuus, havainnointi, mikroskoopit

Materiaaliin »

Julkaisuja
  • Lindberg, A. (2017). Naturkartläggningen och fältundervisningen i Egentliga Finland: hur skall fältundervisningen se ut i dagens högstadier? Pro gradu -tutkielma, Åbo Akademi.
  • Puutio, K. (2017). Alakoulun maasto-opetusta edistävät ja hankaloittavat tekijät – mikä saa jäämään luokkaan? Pro gradu -tutkielma, Biologian laitos, Turun yliopisto.
  • Weckman, M. (2018). Fältundervisning och naturtyper i Egentliga Finland: klasslärarnas intresse, kunnande och inställning till undervisning enligt den nya läroplanen. Pro gradu -tutkielma, Åbo Akademi.
Yhteyshenkilöt
  • Helen Cooper, Åbo Akademi, hcooper@abo.fi
  • Katja Puutio, Turun yliopisto, katja.puutio@utu.fi
Yhteistyöhankkeet

Hankkeen koulutus toteutetaan yhteystyössä hankkeiden Mitattu minä! – Ihmisen ominaisuuksien mittaamisen kokonaisuus, Mitä sitten? ja Vesimittaukset kanssa.