Hyvä kysymys!

Esittely

Oppilaiden omien kysymysten käyttö osana luonnontieteiden opetusta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden mielekkääseen oppimiseen, ja antaa tietoa opettajalle oppilaiden osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. Oppilaiden omien kysymysten käyttöä korostetaan myös uusissa opetussuunnitelmien perusteissa.

Hyvä Kysymys! -hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu luokanopettajien kanssa menetelmiä ja materiaalia oppilaslähtöiseen luonnontieteen opetukseen luokilla 1–6. Erityisenä tutkimus- ja kehittämiskohteena ovat olleet oppilaiden kysymykset ja niistä lähtevä opetus sekä kestävän kehityksen opetus.

Oppilaiden kysymyksiä voi käyttää esimerkiksi osana tutkimuksellista työtapaa, mistä löytyy malleja hankkeen materiaaleista.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä luonnontieteiden opetukseen
Hyvillä kysymyksillä oppilaskeskeisyyttä lasten luonnontieteiden opetukseen

Materiaalit opetustyön tueksi

Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille
Asteet: perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: ympäristöoppi
Kuvaus: Aineistossa on opettajien käyttöön malleja ja materiaalia kysymyslähtöisen opetuksen toteuttamiseen (materiaali on siis yhdistelmä pedagogisen mallin kuvauksesta ja opettajien tukimateriaalista). Materiaali liittyy vahvimmin OPS:n kohtaan: Oppilasta tulisi kannustaa ihmettelemään ja kyselemään (1-2 vuosiluokat) ja rohkaista muodostamaan kysymyksiä (3-6 vuosiluokat) sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.
Avainsanat: oppilaiden kysymykset, tutkimuksellinen opiskelu

Materiaaliin »

Verkkokurssi

Hankkeeseen liittyvä verkkokurssi Kysymysten ja argumentoinnin hyödyntäminen luonnontieteiden kouluopetuksessa on suunnattu ala- ja yläkoulun opettajille. Kurssilla perehdytään oppilaiden omien kysymysten hyödyntämiseen opetuksessa ja opitaan luonnontieteellistä argumentointia. Verkkokurssi löytyy Helsingin Yliopiston MOOC-ympäristöstä, jonne kuka hyvänsä voi luoda oman MOOC-tunnuksen. Alustalle voi kirjautua myös Haka-tunnuksilla.

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin -hankkeen kanssa.

Muut materiaalit
Julkaisuja
Yhteyshenkilöt
  • Jaana Herranen, Helsingin yliopisto, jaana.herranen@helsinki.fi