Verkkokoulutus: Projektit opetuksen polkimena

Esittely

Miten toteuttaa projektioppimista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja tuoda muita kouluaineita luontevasti matematiikan ja luonnontieteiden rinnalle? Paljon hyviksi havaittuja ideoita ja neuvoja saat koulutuksesta, jossa yhdistyy tutkimustieto, osaaminen ja kokemus LUMA SUOMI -hankkeista Arkielämän ilmiöitä ja Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa, StarT-toiminnasta sekä LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelmasta.

Koulutuksesta saat tukea ja konkreettisia työkaluja projektityöskentelyn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin matematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa. Lisäksi voit suunnitella ja toteuttaa ryhmäsi kanssa projektin, jolla voi osallistua vaikkapa StarT-toimintaan.

Koulutuksen kohderyhmä

Kurssi soveltuu matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneille varhaiskasvattajille, luokanopettajille sekä aineenopettajille kaikilla asteilla.

Laajuus, aikataulu ja suorittaminen

Kaksiosainen kurssi suoritetaan verkossa ja sen laajuus on 1 tai 2 opintopistettä, joka vastaa noin 27 tai 54 opiskelutuntia. Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen yleisen teoriaosuuden (1 op) voi suorittaa omassa tahdissaan ilman erillistä ilmoittautumista Helsingin yliopiston MOOC-ympäristössä. Teoriaosuuden lisäksi voi suorittaa harjoitteluosuuden (1 op) matematiikassa tai luonnontieteissä. Harjoitteluosuus matematiikassa suoritetaan aikataulutetusti 2.9.–5.12.2019 ja ilmoittautuminen tähän harjoitteluosuuteen on auki 27.5.–1.9.2019. Harjoitteluosuus luonnontieteissä alkaa lokakuussa ja ilmoittautuminen tapahtuu verkkokurssialustalla 1.10.2019 alkaen.

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksen hankkeet ja yhteyshenkilöt

Arkielämän ilmiöitä »

Yhteyshenkilö

  • Outi Haatainen, Helsingin yliopisto, outi.haatainen@helsinki.fi

Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa »

Yhteyshenkilöt

  • Elina Viro, Tampereen yliopisto, elina.viro@tuni.fi
  • Vikke Vuorenpää, Tampereen yliopisto, vikke.vuorenpaa@tuni.fi


Koulutus järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman LUMATIKKA-ohjelman kanssa.