Verkkokoulutus: Projektit opetuksen polkimena (entinen ProMat – Projektityöskentely matematiikan opetuksessa)

Esittely

Mopoilun matikkaa, remontoinnin matikkaa, matikkaa taiteessa, matikkaa luonnossa? Miten tuoda projektioppimista ja muita kouluaineita matematiikan tunneille alakoulussa ja yläkoulussa? Paljon hyviksi havaittuja ideoita ja neuvoja saat koulutuksesta, jossa yhdistyy osaaminen ja kokemus LUMA SUOMI -hankkeesta Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa, StarT-toiminnasta, Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä -hankkeesta sekä LUMATIKKA -täydennyskoulutusohjelmasta.

Koulutuksesta saat tukea ja konkreettisia työkaluja projektityöskentelyn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin matematiikan opetuksessa. Koulutus tukee myös halutessasi osallistumista StarT-toimintaan.

Koulutuksen laajuus ja aikataulu

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Koulutus etenee lukukauden kuluessa viikkokalenterin mukaan, mutta sen voi myös suorittaa omalla aikataululla koulutuksen aukioloaikana.

  • Syksyn 2019 koulutus aukeaa 2.9.
Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksen hanke
Yhteyshenkilö
  • Elina Viro, Tampereen yliopisto, elina.viro@tuni.fi


Koulutus järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman LUMATIKKA-ohjelman kanssa.