Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon!

Esittely

Tulevaisuuden oppiminen haastaa laskemista painottavan matematiikan opetuksen. Miten voimme lisätä vuorovaikutusta ja ongelmalähtöisyyttä matematiikkaan jo ensimmäisen luokan syksystä alkaen? Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! -kehittämishankkeessa on syksystä 2014 alkaen opetettu 1.-luokkalaisia uudenlaisella materiaalilla ja lähestymistavalla. Lähestymistavassa luvut tehdään näkyviksi. Materiaalin avulla luvut voi oppia näkemään yhdellä silmäyksellä kokonaisuuksina. Kokonaisista luvuista voi rakentaa uusia lukuja. Oppilaita ohjataan tutkimaan lukujen välisiä yhteyksiä. Yhteyksistä syntyy rakenteita. Rakenteiden varassa on helpompi ymmärtää. Lukujen visualisointi mahdollistaa sen, että kaikki oppilaat voivat osallistua keskusteluun ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen siitä, mitä luvut ovat ja mitä niillä voi tehdä. Laskeminen ei ole mekaanista toistotoimintaa – siitä tulee ajattelua! Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! -hankkeessa kehitetään lähestymistapaa edelleen ja rakennetaan koulutusmallia opettajien koulutukseen.

Kirjoituksia hankkeesta

Lisää sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon!

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus; perusopetus, luokat 1-2
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Hankkeessa on kokeiltu ja edelleen kehitetty uutta lähestymistapaa peruslaskutaitojen opettamiseen. Malli pohjautuu lukujen visualisointiin ja ns. neljän kielen malliin. Aineistossa on ohjeet kymmenestä keskeisistä harjoituksista esi- ja alkuopetuksessa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: ajattelun taidot, monilukutaito, yrittäjyys Luvut ja laskutoimitukset: Lukukäsitteen muodostuminen, peruslaskutaito, esialgebra
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: monilukutaito, peruslaskutaito, ryhmittelemällä laskeminen, esialgebra

Materiaaliin »

Yhteyshenkilöt
 • Maarit Laitinen, Tampereen kaupunki, maarit.laitinen@tampere.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt

Esikoulun opettajat:

 • maija.huhtiniemi@tampere.fi
 • jenni.tyrmi@tampere.fi
 • sari.rantavaara@tampere.fi
 • heli.lehtonen@tampere.fi
 • juuso.kiviharju@tampere.fi
 • maija.yli-hietanen@tampere.fi
 • sari.harju@tampere.fi
 • irma.natri@tampere.fi
 • riikka.lammi@tampere.fi

VEOt

 • irene.mikkola@tampere.fi
 • anne.lyly@tampere.fi

Luokanopettajat / luokanlehtorit

 • Tampereen normaalikoulu, Tampere; Heli Rantamäki, heli.rantamaki@uta.fi
 • Nummen koulu, Hämeenlinna; Susanna Aartolahti-Tikkanen, susanna.aartolahti-tikkanen@hameenlinna.fi

Muut yhteistyötahot

 • Tampereen yliopisto; Jorma Joutsenlahti, jorma.joutsenlahti@uta.fi
 • Tampereen kaupunki; Tuija Viitasaari, tuija.viitasaari@tampere.fi
Yhteistyöhankkeet

Hankkeen koulutus toteutetaan yhteistyössä hankkeiden Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin ja Joustava yhtälönratkaisu kanssa.