Joustava yhtälönratkaisu

Esittely

”Joustava yhtälönratkaisu” -hankkeessa (2015-2019) kehitetään matematiikan opetusta yläkoulussa painopisteenä lineaariset yhtälöt.

Kehitystyö pohjautuu professori Jon Starin (Harvardin yliopisto) ja hänen kollegoidensa tutkimuksiin lineaaristen yhtälöiden oppimisesta ja osallistuneiden opettajien kokemuksiin Suomen oloissa. Oulun yliopiston projektiryhmä on kehittänyt yhtälöiden opiskeluun materiaalipaketin ja sopivia oppimisen tapoja yhdessä hankkeeseen osallistuneiden opettajien kanssa. Keskiössä ovat käsitteiden pohjustaminen ja opitun kokoaminen yhdessä opettajan johdolla, matematiikan opiskelu pienissä ryhmissä, oman ajattelun kuvaileminen ääneen, yhtälöiden ratkaisuun tarvittavien muunnosten esittäminen kokonaisuutena, itsearviointi ja erilaisten ratkaisutapojen käyttö. Tavoitteena on ymmärtämisen, joustavuuden ja opiskelumotivaation lisääminen.

Materiaalia ja menetelmää kehitetään edelleen käyttökokemusten ja tutkimuksen perusteella. Pyydämme ilmoittamaan materiaalin yhteydessä olevalla lomakkeella, kun otatte materiaalin tutustuttavaksi tai käyttöön.

Esittelyvideo

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Aineisto on noin 10 oppituntia kattava materiaali ja menetelmä yhtälönratkaisun opiskeluun joko peruskoulun 7. tai 8. luokalla. Menetelmän keskiössä ovat käsitteiden pohjustaminen ja opitun kokoaminen yhdessä opettajan johdolla, matematiikan opiskelu pienissä ryhmissä, oman ajattelun kuvaileminen ääneen, yhtälöiden ratkaisuun tarvittavien muunnosten esittäminen kokonaisuutena, itsearviointi ja erilaisten ratkaisutapojen käyttö.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: yläkoulun matematiikka, yhtälönratkaisu, joustavuus, ratkaisutapojen vertailu, virheet, itsearviointi, käsitteellinen ymmärtäminen, keskustelu, ​kielentäminen

Materiaaliin »

Yhteyshenkilöt
 • Riikka Palkki, Oulun yliopisto, riikka.palkki@oulu.fi
 • Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto, tatu.tuomela@oulu.fi
Työryhmä
 • Peter Hästö, Oulun yliopisto, Turun yliopisto
 • Riikka Palkki, Oulun yliopisto
 • Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto
  2015/2016 mukana lisäksi:

 • Virpi Kostama, tutkimusavustaja, graduntekijä
 • Marko Leinonen, yliopisto-opettaja
 • Juha Jaako, TkT, suunnittelija, Oulun yliopiston LUMA-keskus
 • Hannu Suvanto, FM, harjoittelija
Yhteistyöhankkeet

Hankkeen koulutus toteutetaan yhteistyössä hankkeiden Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin ja
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! kanssa.