Mielekäs matikka

Esittely

Matematiikan oppiminen on mielekkäämpää toiminnallisesti ja leikkien. Hankkeessa on kehitetty muun muassa kerhotoimintaan sopivaa materiaalia ja videoita virtuaalikerhoja varten. Hankkeessa kehitetyt materiaalit liittyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen sekä L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Lisäksi materiaali liittyy matematiikan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.

Hankkeen puitteissa tarjotaan toimintaa suoraan lapsille ja nuorille sekä täydennyskoulutusta opettajille.

Hankkeessa järjestetään opettajille suunnattuja GeoGebra-täydennyskoulutuksia ». Kokonaan verkossa toteutettuihin koulutuksiin voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Koulutusten tavoitteena on, että opettajat saavat konkreettisia ideoita siitä, miten GeoGebraa voi käyttää opetuksessa sekä opettajan että oppilaan työvälineenä.

Hankkeessa on myös kehitetty uutta virtuaalista matematiikkakerhotoimintaa, jonka tarkoituksena on tuoda esille matematiikan mielekkyyttä ja välittää tietoa matematiikan merkityksestä nykymaailmassa ja työelämässä. Virtuaalikerho Mathversum on suunnattu yläkoululaisille, mutta tehtävät soveltuvat myös muille luokka-asteille. Kerhoon osallistuvat opettajat voivat toteuttaa kerhon itselleen sopivalla tavalla; kerhovideoita on katsottu esimerkiksi oppitunneilla tai pitkillä välitunneilla tai koulu on saattanut järjestää virtuaalikerhoon perustuvan fyysisen kerhon. Tutustu kerhosivustoon »

Lisäksi hankkeessa on järjestetty matematiikka- ja ohjelmointipajoja 9-13-vuotiaille lapsille yhteistyössä Helmet-kirjastojen kanssa. Pajoissa tutustutaan matematiikkaan toiminnallisesti sekä ohjelmoidaan omia pelejä Scratch-ohjelmointikielellä. Pajatoiminnan levittämiseksi kirjastoihin ympäri Suomen on laadittu Pulmaario -ohjaajan opas, josta löytyy selkeät ohjeet viiden pajakerran mittaisen kokonaisuuden toteuttamiseen. Ohjaajan opas ja sen lisämateriaalit löytyvät Pulmaarion omilta sivuilta », ja niitä voi hyödyntää myös kouluopetuksessa. Lisäksi pajatoimintaan kehitetään vertaisohjaamiseen perustuvaa mallia, jossa lukiolaiset toimivat pajojen ohjaajina yhdessä kirjastolaisten kanssa.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Mielekästä matikkaa oppilaille ja opettajille »

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Hankkeessa on tuotettu GeoGebra-opetusvideomateriaalia opettajille. Materiaalien tavoitteena on, että opettajat saavat ideoita, kuinka GeoGebraa voi käyttää opetuksessa sekä opettajan että oppilaan työvälineenä. Aineisto liittyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Lisäksi aineisto liittyy matematiikan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Aineistoon liittyy myös verkkokurssi »
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: geogebra, tieto- ja viestintäteknologia

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Hankkeessa on tuotettu uusi virtuaalinen matematiikkakerho Mathversum, joka on suunnattu yläkoululaisille. Virtuaalikerhossa yritetään löytää vastauksia kysymykseen, mihin matematiikkaa tarvitaan. Kerhosivustolla on julkaistu neljä kerhokokonaisuutta, joiden kerhovideot ja tehtävät ovat kaikkien vapaassa käytössä. Aineisto liittyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Lisäksi aineisto liittyy matematiikan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: virtuaalikerhotoiminta, matematiikan merkitys

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka ja ohjelmointi
Kuvaus: Hankkeessa on tuotettu materiaalia matematiikka- ja ohjelmointipajojen järjestämistä varten. Materiaali sisältää toiminnallisia matematiikan tehtäviä sekä ohjeet omien pelien luomiseen Scratch-ohjelmointikielellä. Aineisto liittyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Lisäksi aineisto liittyy matematiikan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: kerhotoiminta, matematiikan merkitys, ohjelmointi, toiminnallinen matematiikka

Materiaaliin »

Verkkokurssi

Hankkeeseen liittyvä verkkokurssi tarjoaa tukea GeoGebra -ohjelmiston käyttöönottoon ja runsaasti vinkkejä ohjelmiston monipuolisesta käytöstä. Kurssi on suunnattu alakoulun ja yläkoulun opettajille. Kurssi on avoinna kahdesti vuodessa opettajan johdolla.
GeoGebra opetuksessa -verkkokurssi »

Muut materiaalit
Julkaisuja
  • Kairema, A. & Räsänen, J. (2016). GeoGebra-täydennyskoulutuksia verkossa. Dimensio, 2016(6), 24-27.
  • Karjalainen, E. (2017). Kehittämistutkimus: Virtuaalinen matematiikkakerho. Pro gradu -tutkielma, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto.
  • Räsänen, J. & Karjalainen, E. (2016). Matikkaa virtuaalikerhossa. Dimensio, 2016(2), 29-31.
  • Sumu, V., Tuominen, J., Räsänen, J., Kaukoniemi, H. & Terrihauta, P. (2016). Pulmaario – Matematiikkaa ja ohjelmointia: Ohjaaja opas. Helsinki: Helsingin kaupunginkirjasto.
Yhteyshenkilö
  • Juha Oikkonen, Helsingin yliopisto, juha.oikkonen@helsinki.fi
Työryhmä
  • Juha Oikkonen, Helsingin yliopisto, juha.oikkonen@helsinki.fi
  • Jenni Räsänen, Helsingin yliopisto