Mielekäs matikka

Esittely

Hankkeessa pyrimme lisäämään mielekkyyttä matematiikan oppimiseen toiminnallisuutta korostavan kerhotoiminnan sekä uudenlaisten opetusmenetelmien kautta. Tarjoamme tämän hankkeen puitteissa toimintaa suoraan lapsille ja nuorille sekä täydennyskoulutusta opettajille.

Kehitämme ja pilotoimme kokonaan verkossa toteutettavan soveltavan matematiikan klubin (SoMa-klubi). Tämän virtuaaliklubin tarkoituksena on tuoda esille matematiikan mielekkyyttä ja välittää tietoa matematiikan merkityksestä nykymaailmassa ja työelämässä.

Toisenlaista kerhotoimintaa tarjoavat kunnallisten kirjastojen kanssa yhteistyössä toteutettavat matematiikkakerhot, joissa kirjastojen tarjoama uusi kohtaamisalue ja vertaistuen käyttö antavat nuorille hyviä kokemuksia matematiikasta. Tarkoituksena on myös kouluttaa nuoria aikuisia kerhojen ohjaajiksi, millä on tarkoitus laajentaa kerhotoiminnan vaikutusaluetta.

Järjestämme opettajille täydennyskoulutusta uudenlaisista opetusmenetelmistä, jotka korostavat mielekkyyttä ja ymmärtämistä sekä oppijan roolia, kokemuksellisuutta ja toiminnallisuutta. Lähtökohtana ovat yliopistoissa ja kouluissa kehitetyt uudet työtavat. Lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta matematiikan sähköisen ylioppilaskokeen edellyttämistä vaatimuksista. Teknologia (esimerkiksi symbolinen laskenta ja geometriaohjelmat) tarjoavat nykyään suuria mahdollisuuksia matematiikan opetuksen kehittämiseen.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Mielekästä matikkaa oppilaille ja opettajille »

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Hankkeessa on tuotettu GeoGebra-opetusvideomateriaalia opettajille. Materiaalien tavoitteena on, että opettajat saavat ideoita, kuinka GeoGebraa voi käyttää opetuksessa sekä opettajan että oppilaan työvälineenä. Aineisto liittyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Lisäksi aineisto liittyy matematiikan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Aineistoon liittyy myös verkkokurssi »
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: geogebra, tieto- ja viestintäteknologia

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Hankkeessa on tuotettu uusi virtuaalinen matematiikkakerho Mathversum, joka on suunnattu yläkoululaisille. Virtuaalikerhossa yritetään löytää vastauksia kysymykseen, mihin matematiikkaa tarvitaan. Kerhosivustolla on julkaistu jo kolme kerhokokonaisuutta, joiden kerhovideot ja tehtävät ovat kaikkien vapaassa käytössä. Aineisto liittyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Lisäksi aineisto liittyy matematiikan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: virtuaalikerhotoiminta, matematiikan merkitys

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka ja ohjelmointi
Kuvaus: Hankkeessa on tuotettu materiaalia matematiikka- ja ohjelmointipajojen järjestämistä varten. Materiaali sisältää toiminnallisia matematiikan tehtäviä sekä ohjeet omien pelien luomiseen Scratch-ohjelmointikielellä. Aineisto liittyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Lisäksi aineisto liittyy matematiikan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: kerhotoiminta, matematiikan merkitys, ohjelmointi, toiminnallinen matematiikka

Materiaaliin »

Verkkokurssi

Hankkeeseen liittyvä verkkokurssi tarjoaa tukea GeoGebra -ohjelmiston käyttöönottoon ja runsaasti vinkkejä ohjelmiston monipuolisesta käytöstä. Kurssi on suunnattu alakoulun ja yläkoulun opettajille. Kurssi on avoinna kahdesti vuodessa opettajan johdolla.
GeoGebra opetuksessa -verkkokurssi »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Jenni Räsänen, Helsingin yliopisto, jenni.j.rasanen@helsinki.fi