Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla

Koulutus on osa LUMA SUOMI -ohjelman hanketta Oppiaineet ja opettajat integroivaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetusta.

Hankkeen kuvaus »

Koulutus sisältää sekä alkeis- että jatkokoulutuksen. Koulutusten tarkemmat tiedot ja kuvaukset on esitelty alla.

Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla, alkeet

Aika ja paikka: maanatai 26.8.2019 klo 15.00-18.00, Vaasan yliopisto (Wolffintie 34)
Yhteyshenkilö: Hanna Hankaniemi, hanna.hankaniemi@uwasa.fi

Tavoitteet:

 • Tukea opettajia syksyllä 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotossa, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osalta.
 • Perustella, miksi ohjelmointia tulisi opettaa osana eri oppiaineita ja antaa ideoita, miten sen voisi tehdä.
 • Tutustuttaa opettajat Scratch-ohjelmointiympäristöön ja koodata esimerkkipelinä pedagoginen peli.

Kenelle: Koulutus on suunnattu 3.-6.-luokkien opettajille, jotka haluavat saada ensikosketuksen ohjelmointiin sekä rikkoa omia ennakkoluuloja tai tulla kertaamaan Scratch-ohjelman käyttöä. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. Ei ole väliä mitä oppiaineita opetat, tätä ohjelmaa voi hyödyntää kaikki.

Koulutuksen sisältö ja eteneminen:

 • Katsaus ohjelmointiin opetussuunnitelman perusteissa ja käytännössä eri luokka-asteilla.
 • Hand`s on: Scratch-ohjelmointiympäristön kokeileminen ja pedagogisen esimerkkipelin koodaus.
 • Ohjelmointiympäristön vapaata kokeilua ohjaajan avustuksella.
 • Peliprojekti koulussa: toteutuneita esimerkkejä oppiaineita ja opettajia yhdistävistä peliprojekteista.

Lisätietoja: Jokainen osallistuja tarvitsee koulutukseen oman tietokoneen, jonka saa yhdistettyä nettiin. Hiiren käyttöä koulutuksessa suositellaan lämpimästi.

Hinta: Ilmainen

Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla, jatko

Aika ja paikka: tiistai 22.10.2019 klo 15.00-18.00, Vaasan yliopisto (Wolffintie 34)
Yhteyshenkilö: Hanna Hankaniemi, hanna.hankaniemi@uwasa.fi

Tavoitteet:

 • Tukea opettajia Scratch-ohjelman käytössä sekä antaa lisää varmuutta ohjelman käyttöön.
 • Antaa ideoita, vaihtoehtoja ja esimerkkikoodia erilaisten pelilogiikoiden ja -tapahtumien toteuttamiseen.
 • Jakaa kokemuksia ohjelman käytöstä opetuksessa.

Kenelle: Koulutus on suunnattu 3.-6. luokan opettajille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa Scratch-ohjelmointiohjelman käyttötaitojaan ja tutustua astetta monimutkaisempaan koodiin. Osallistuminen edellyttää ohjelman perusasioiden osaamista.

Koulutuksen sisältö ja eteneminen:

 • Hand`s on: Ohjelmointia Scratch-ohjelmointiympäristössä: koodiesimerkkeinä mm. liikkuminen nuolilla, seinät, kenttien teko, kloonien käyttö, ampuminen ja ajastimen käyttö.
 • Ohjelmointiympäristön vapaata kokeilua ohjaajan avustuksella. Tarjolla paljon apumateriaalia ja koodiesimerkkejä eri toimintojen koodaamiseen.
 • Ohjelman käyttö omassa opetuksessa: kokemuksia.

Lisätietoja: Jokainen osallistuja tarvitsee koulutukseen oman tietokoneen, jonka saa yhdistettyä nettiin. Hiiren käyttöä koulutuksessa suositellaan lämpimästi.

Hinta: Ilmainen