Oppiaineet ja opettajat integroivaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetusta

Esittely

Hanke alkaa 1.1.2017.

Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan oppiaineita ja opettajia integroiva tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetuskokonaisuus ala- ja yläkouluille. Tavoitteena on aikaansaada opetussuunnitelmiin integroitavissa oleva kokonaisuus, joka opettaa, kokoaa yhteen ja havainnollistaa muun muassa matematiikan, fysiikan, musiikin ja kuvaamataidon taitoja peliteeman avulla. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävä oppimiskokonaisuus tarjoaa oppiainerajat ylittävän ja integroivan tavan opetusperussuunnitelmassa mainittujen tieto- ja viestintätekniikan taitojen opettamiseksi osana muiden aineiden opetusta.

Oppilaan näkökulmasta toteutettava oppimiskokonaisuus on parhaimmillaan pitkäjänteinen, osana lukuvuotta toteutettava projekti, jonka tavoitteiden määrittelyyn oppilas voi itse aktiivisesti vaikuttaa.

Hankkeen lähtökohtana toimii yhdessä hankkeen yhteistyökoulussa onnistuneesti pilotoitu koodauskerho ja siihen liittyvä opetusmateriaali. Opetuskokonaisuus suunnitellaan ja laaditaan yhteistyössä LUMA-keskus Pohjanmaan, koodauskerhon kehittäjien/pilotoijien ja hankkeen yhteistyökoulujen kanssa.

Yhteyshenkilöt
  • Hanna Hankaniemi, Vaasan yliopisto, hanna.hankaniemi@uwasa.fi
  • Jaakko Yli-Ojanperä, Vaasan yliopisto, jaakko.yli-ojanpera@uva.fi
Yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Laihian keskuskoulu, Paula Hauru
  • Laihian Kirkonkylänkoulu, Aki Timo
  • Vaasan Borgaregatans skola, Mats Nyblom
  • Koodauskerhon kehittäjä/pilotoija, Olli Raatikainen
  • Koodauskerhon kehittäjä/pilotoija, Timo Ahola