Verkkokoulutus: LUMA-aineiden opetusta lähiyrityksissä

Esittely

Koulu-yritysyhteistyöllä ja yritysvierailuilla on monia positiivisia vaikutuksia oppilaisiin: ne parantavat asenteita luonnontieteitä kohtaan, auttavat yhdistämään opittavan asian arkielämään sekä antavat tietoa erilaisista ammateista. Yritysvierailuja myös toivotaan lisää niin opettajien kuin oppilaidenkin taholta.

Koulutus tarjoaa uudenlaisen mallin kevyempien, lyhyempien ja samalla paremmin opetusta tukevien yritysvierailuiden tekemiseen koulun lähiympäristössä. Kuinka moni oppilaista tietää, että koulun lähistöllä on runsaasti pieniä yrityksiä, joiden työntekijät tarvitsevat matematiikan ja luonnontieteiden osaamista ammateissaan joka päivä? Hyvä yhteistyö lähiyritysten kanssa säästää opettajan aikaa ja resursseja sekä hyödyntää niin kouluja kuin yrityksiäkin toimimaan yhteisön jäseninä.

Koska yritysvierailujen tärkein tavoite on oppiminen, koulutus tarjoaa opettajille hyvät pedagogiset valmiudet niin teorian kuin käytännönkin näkökulmasta. Miniverkkokurssi sisältää 3 osaa: lyhyen teoriaosion, yritysyhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvän osion sekä käytännön osion, jossa laaditaan opetussuunnitelmaan ja opittavaan aiheeseen pohjautuva vierailumalli, joita voi hyödyntää tulevissa yritysvierailuissa.

Kurssi pohjautuu Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikön järjestämään kurssiin Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa.

Koulutuksen laajuus ja aikataulu

Verkkokoulutus avautuu 24.9.2018 ja se on jatkuvasti suoritettavissa. Koulutuksen työmäärä vastaa noin yhtä opintopistettä (27 tuntia).

Ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Linkki koulutukseen

Verkkokoulutus löytyy Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöstä. Luo koulutukseen osallistuaksesi oma MOOC-tunnus (tunnuksen voi luoda kuka hyvänsä). Alustalle voit kirjautua myös Haka-tunnuksilla. Verkkokoulutukseen pääset allaolevalla linkillä:

Kurssille LUMA-aineiden opetusta lähiyrityksissä »

Lisätietoa koulutuksesta

Voit käydä tutustumassa opettajaopiskelijoiden tekemään materiaaliin »

Koulutuksen hanke
Yhteyshenkilö
  • Päivi Kousa, Helsingin yliopisto, paivi.kousa@helsinki.fi