Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Esittely

Kehittämishanke rohkaisee luokanopettajia tarttumaan haasteelliseksi koettuun avoimien ongelmien ratkaisuun ja niiden arviointiin. Uusi opetussuunnitelma painottaa ongelmanratkaisun merkitystä oppimisessa. Tavoitteena on luovan ja loogisen matemaattisen ajattelun kehittäminen ja oppilaiden matematiikan ymmärryksen lisääminen. Avoimia ongelmia ratkaisemalla harjoitellaan myös muita uuden opetussuunnitelman tavoitteita, esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, uusia työtapoja, ajattelun taitoja, monipuolisia arviointitapoja…

Pyrimme houkuttelemaan kehittämistyöhön mukaan mahdollisimman monta kouluyhteisöä. Projektissa mukana olijoille tarjoamme esimerkiksi kuukausittaisen avoimen ongelman, taustamateriaalia ja mentorointikeskustelun luokkakäsittelyn tueksi. Näiden pohjalta koulut suunnittelevat itselleen sopivimman kokonaisuuden opetuskokeilun toteuttamiseksi. Kehittämishanke tukee opettajia tässä projektissa. Käyttämämme ongelmat ovat syntyneet osana kolmivuotista tutkimustyötä yhteistyössä tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuneiden opettajien kanssa. Opettajille on siis tarjolla tutkittua tietoa ja tukea myös aiemmista kokemuksista.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun
Vanhempien osallistaminen on tärkeää
Kouluväen kokemuksia avoimista ongelmista
Miten avoimia tehtäviä voi arvioida?

Materiaalit opetustyön tueksi

Matematiikan didaktiikan verkkosivusto
Asteet: esiopetus, perusopetus: luokat 1-6
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Matematiikan didaktiikan (HY) verkkosivustolla on mm. 30 testattua avointa ongelmanratkaisutehtävää sekä tietoa, tutkimusta ja kirjallisuutta ongelmanratkaisusta ja sen opettamisesta. Sivuilla on käsitelty laajemmin myös ongelmanratkaisun arviointia. Mukana on artikkeleita avoimien ongelmien opettamisen kannalta keskeisistä teemoista.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: peruskoulun alaluokat, ongelmanratkaisun opettaminen, ongelmanratkaisu, avoimet ongelmat

Materiaaliin »


Video: Ymmärrystä ongelmanratkaisuun
Asteet: esiopetus, perusopetus: luokat 1-6
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Video Ymmärrystä ongelmanratkaisuun sisältää opettajien ja oppilaiden puheenvuoroja, tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä. Sen tavoitteena onkin jakaa tutkimustietoa ja käytänteitä ongelmanratkaisun opettamisesta. Noin 40 minuuttia sisältävä kokonaisuus on vapaasti käytettävissä opettajien, opiskelijoiden ja vanhempien opetukseen ja ohjaukseen.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: peruskoulun alaluokat, ongelmanratkaisun opettaminen, ongelmanratkaisu, avoimet ongelmat

Materiaaliin »

Julkaisuja
Yhteyshenkilöt
 • Anu Laine, Helsingin yliopisto, anu.laine@helsinki.fi
 • Sirpa Wass, Helsingin yliopisto, sirpa.wass@helsinki.fi
Vuosina 2014-2019 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
 • Auroran koulu, Espoo; rehtori Ulriika Huima, ulriika.huima@espoo.fi
 • Gesterbyn koulu, Kirkkonummi; rehtori Sanna Sankala, sanna.sankala@kirkkonummi.fi
 • Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna; koulutuspäällikkö Hanna Salo, hanna.salo@hame.fi
 • International School of Helsinki, Helsinki; Qian Ding, qian.ding@edu.hel.fi; Laura Rytkönen, laura.rytkonen@edu.hel.fi
 • Jalavapuiston koulu, Espoo; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Kaisaniemen ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Merja Kuosmanen, merja.kuosmanen@hel.fi
 • Kalajärven koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Kallion ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Tuomo Säävälä, tuomo.saavala@hel.fi
 • Karamzinin koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi
 • Katajanokan ala-asteen koulu, Helsinki; koulunjohtaja Päivi Viitala, paivi.viitala@hel.fi
 • Kirstin koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Meilahden ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Tero Tatterback, tero.tatterback@hel.fi
 • Mäntymäen koulu, Kauniainen; rehtori Jarmo Ranta, jarmo.ranta@kauniainen.fi
 • Niipperin koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Pakankylän koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Rekolanmäen koulu, Vantaa; rehtori Niina Saarinen, niina.saarinen@eduvantaa.fi
 • Savion koulu, Kerava; rehtori Mari Heikkinen, mari.k.heikkinen@kerava.fi
 • Suomenlinnan ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Jutta Narjus, jutta.narjus@hel.fi