KEY – kivet, energia ja ympäristö

Esittely

KEY – kivet, energia ja ympäristö -hanke koostuu kahdesta osiosta, jotka linkittyvät myös keskenään.

Minä – vaikuttaja! –osiossa lisätään koululaisten energia- ja ympäristötietoisuutta. Hankkeessa kehitetään kannustavia ja havainnollisia harjoituksia sekä opetusmateriaaleja, joilla innostetaan oppilaita (ja opettajia sekä välillisesti oppilaiden vanhempia ja lähipiiriä) huomioimaan omissa toiminnoissaan kestävän kehityksen periaatteita. Teemoina ovat mm. uusiutuva energia, ravinto, vesi- ja hiilijalanjälki. Oppilaat ohjataan tutkimaan, havainnoimaan, raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa ja oivaltamaansa käytäntöön.

Kiehtovat kivet -osiossa tavoitteena on lisätä tietoisuutta kivestä materiaalina, kiven moninaisista käyttömahdollisuuksista, kiven työstämisestä sekä kivialasta työllistäjänä. Hankkeen kehitysvaiheen aikana on toteutettu kaupunkisuunnistusratoja, joissa tutustutaan matkan varrella oleviin kivikohteisiin ja samalla saadaan tietoa muun muassa kivilajeista, kivien synnystä, niiden työstämisestä ja erilaisista käyttötavoista. Suunnistuksista on tehty kahden tasoisia toteutuksia, pilottivaiheessa eskarilaisille ja yläkoululaisille. Rastipisteet toteutetaan ikätason mukaan.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Kaupunkisuunnistus paljastaa kivien kiehtovat puolet
Minä – vaikuttaja!

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus; perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia, fysiikka, kemia, maantieto, muut oppiaineet
Kuvaus:
Kiehtovat kivet: Materiaalin tavoitteena on lisätä tietoisuutta kivestä materiaalina, moninaisista käyttömahdollisuuksista sekä kivialasta työllistäjänä.
Minä – vaikuttaja!: Energiaosuuden harjoituksissa tarkkaillaan omaa kulutuskäyttäytymistä, mitataan energiankulutusta (kotona/koulussa) ja kannustetaan esimerkein, pohtimisharjoituksin, tehtävin ja harjoituksin sekä videomateriaalilla oppilaita kestävään toimintaan.
Vuosiluokat 1-2: S3: lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi, S4: tutkiminen ja kokeileminen, S6: kestävän elämäntavan harjoittelu
Vuosiluokat 3-6: S3: löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan, S4: ympäristön tutkiminen, S6: kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Vuosiluokat 7-9: Biologia: S2: tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön, S6: kohti kestävää tulevaisuutta; Maantieto: S2: ajankohtainen muuttuva maailma, S4: muuttuvat maisemat ja elinympäristöt, S6: kestävä elämäntapa ja kestävä luonnonvarojen käyttö; Fysiikka: S1: luonnontieteiden tutkimus, S2: fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä, S6: sähkö
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: kivi, kiviala, energiatehokkuus, energian säästäminen, energian tuotanto, kestävä kehitys, kestävä elämäntapa

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Tarja Sipiläinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tarja.sipilainen@lut.fi (Minä – vaikuttaja!)
  • Päivi Porras, Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia, paivi.porras@saimia.fi (Kiehtovat kivet)