DIMMA

Introduktion

En allt starkare negativitet tycks utvecklas hos elever över åren i relation till skolmatematik. För de finländska elevernas del visade PISA 2003 att varannan 15-åring inte tycktes ha något intresse överhuvudtaget för skolmatematik. Enligt PISA2012 är situationen fortfarande likartad; en långt större andel finländska elever rapporterar om ett negativt förhållningssätt än genomsnittet i OECD.

Då det gäller att förhindra framväxande negativitet finns det starka indicier på att en lärandesyn där skolmatematik betraktas som ett landskap att undersöka är ett kraftfullare redskap än den traditionella synen på skolmatematik som procedurer för stegvist lärande (Petterson, 2010; Röj-Lindberg, 2010). Med DIMMA-projektet vill vi erbjuda möjlighet åt matematiklärare att i samarbete med matematikdidaktiker utveckla kreativa, undersökande och aktiverande arbetssätt i matematikundervisningen.

Initiativet riktar sig i ett pilotskede till svenskspråkiga matematiklärare i åk 7-9 i två till tre kommuner. Det tar avstamp i den Realistiska Matematikundervisningens modeller (RME, se Freudenthal) och använder teknologins möjligheter på ett mångsidigt sätt (ex. dokumentering/materialdelninng med hjälp av video, lärplattor, virtuell plattform).

Projektet är inkorporerat i projektet MAT-É-TEMA(T).

Texter om projektet

På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen

Övrigt material
Kontaktpersoner
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (i Vasa), aroj@abo.fi