DIMMA

Esittely

Oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan muuttuu vuosi vuodelta yhä negatiivisemmaksi. Joka toinen suomalainen 15-vuotias koululainen ei ollut lainkaan kiinnostunut koulumatematiikasta PISA 2003 -tutkimuksessa. PISA 2012 -tutkimuksessa tilanne on yhä samankaltainen; suomalaisten oppilaiden raportoidaan suhtautuvan aineeseen OECD-maiden keskiarvoa negatiivisemmin.

On saatu viitteitä siitä, että kielteinen asenne vähenisi tarkastelemalla koulumatematiikkaa laajana tutkimusalueena, sillä kokonaisuutena aihe on kiinnostavampi kuin perinteisen lähestymistavan asteittaisella opetusmenetelmällä (Petterson, 2010; Röj-Lindberg, 2010). DIMMA-hankkeessa pyrimme tarjoamaan matematiikanopettajille mahdollisuuden kehittää yhdessä opettajakouluttajien kanssa luovia, tutkivia ja aktivoivia työtapoja matematiikanopetukseen.

Hankkeessa halutaan järjestää pilottijakso 7.–9.-luokkien ruotsinkielisille matematiikanopettajille kahdessa tai kolmessa kunnassa. Se pohjautuu Freudenthalin realistisiin matematiikanopetuksen malleihin (RME) ja hyödyntää teknologiaa monipuolisesti (esimerkiksi dokumentointi / materiaalin jakaminen videoiden, oppimisalustojen ja virtuaalisten alustojen kautta).

Hanke on osa MAT-É-TEMA(T)-projektia.

Kirjoituksia hankkeesta

Matematiikanopetuksen piilotettujen ulottuvuuksien metsästys

Muu materiaali
Yhteyshenkilö
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (Vaasa), aroj@abo.fi