MAT-É-TEMA(T)

Esittely

Hankkeessa opettajakouluttajat ja opettajat tutkivat ja soveltavat matemaattista käsitteenmuodostusta käsityön ja kotitalouden opetuksessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää sekä monipuolisia oppimisympäristöjä ja toimintamalleja, että kehittää formatiivista arviointia monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Projektin johtotähtenä on tutkiva työtapa, Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006). Hankkeessa opettajakouluttajat ja piloottikoulujemme opettajat ovat ns. co-learning professionals, yhteisenä päämääränään oppilaan mielekäs, ymmärryskeskeinen ja soveltava matematiikan oppiminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 toteavat, että eheyttävän opetuksen tulisi tapahtua koulussa luonnollisella tavalla. Onnistuakseen tämä edellyttää koulun opettajien välistä yhteistyötä.

Esittelvideo

Materiaalit opetustyön tueksi

Aste: perusopetus: luokat 7–9
Oppiaineet: matematiikka, tekstiilityö, tekninen työ, kotitalous, muut oppiaineet
Kuvaus:
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: pedagoginen malli, matematiikan opetus yläasteella, eheyttävä opetus, monitieteelliset oppimisalustat, projektioppiminen

Materiaaliin »

Kirjoituksia hankkeesta

Eheyttävä opetus – kokemuksia ja neuvoja
Huomio opettajien opetustapoihin – yhteistyötä yli oppiaineiden rajojen – MAT-É-TEMA(T)

Muu materiaali

Hankkeen esittäytyminen LUMA-päivillä 2015 (ruotsiksi) »

Julkaisuja
Yhteyshenkilöt
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (Vaasassa), aroj@abo.fi – matematik, projektledare
  • Kasper Hiltunen, Åbo Akademi (Vaasassa), kasper.hiltunen@abo.fi – slöjd
  • Juha Hartvik, Åbo Akademi (Vaasassa), juha.hartvik@abo.fi – slöjd
Työryhmä
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (Vaasassa) – matematiikka, hankejohtaja
  • Kasper Hiltunen, Åbo Akademi (Vaasassa) – käsityö
  • Juha Hartvik, Åbo Akademi (Vaasassa) – käsityö
  • Gun Åbacka, Åbo Akademi (Vaasassa) – kotitalous