DigiSmart

Esittely

Tietotekniikkaa ja tietoverkkojen palveluja käytetään yhä aktiivisemmin ja monipuolisemmin jo pienestä pitäen. Käyttö vaihtelee iän mukaan, ja peruskoulun seitsemännälle luokalle siirryttäessä saavutetaan useimpien suosituimpien verkkopalveluiden asettama käyttöoikeuden ikäraja (13 v.), mikä lisää käyttöä entisestään. Kuitenkin tässä iässä karttunut käyttökokemus ja tekninen ymmärrys on useimmilla vielä melko vähäistä eikä tieturvatietämys ole riittävän korkealla tasolla tietotekniikan ja tietoverkon palvelujen käyttötapoihin verrattuna. Erityisesti luotetaan liian paljon muiden tietoverkon käyttäjien hyvään tahtoon ja rehellisyyteen, ei tiedosteta verkkoon laitetun tiedon ikuisuutta, eikä kanneta riittävästi huolta musiikin, elokuvien ja ohjelmistojen laittomasta latauksesta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Myös sosiaalisen median sekä mobiili- ja verkkopelien käyttöön liittyviä tietoturvariskejä ei tiedosteta.

DigiSmart-hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostusta ja tietoisuutta tietoyhteiskunnan turvallisuuteen – miten monipuolisesta asiasta on kysymys, mitä uhkia ja riskejä on, sekä miten paljon näihin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Hankkeessa kartoitetaan nykytilannetta sekä laaditaan ikäluokalle sopivia aktivoivia ja ajankohtaisia opetuskokonaisuuksia, joita pilotoidaan yhteistyössä koulujen kanssa.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: Muut oppiaineet
Kuvaus: Materialet ger en introduktion till tre delar aspekter av vad det innebär att vara smart på nätet, dvs. agera ansvarsfullt och kritiskt i ett digitalt samhälle.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: säkerhet, integritet, källkritik, netikett, internet

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Petra Enges-Pyykönen, Turun yliopisto, phenge@utu.fi
  • Erkki Kaila, Turun yliopisto, erkki.kaila@utu.fi
Työryhmä
  • Petra Enges-Pyykönen, Turun yliopisto, phenge@utu.fi
  • Erkki Kaila, Turun yliopisto, erkki.kaila@utu.fi
  • Linda Mannila, Åbo Akademi, linda.mannila@abo.fi
  • Seppo Virtanen, Turun yliopisto, seppo.virtanen@utu.fi