Vaikuttava teknologia

Esittely

Hankkeessa kehitetään yläkoulun fysiikan ja kemian opetukseen soveltuvia projektipohjaisia teknologisen innovaation suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuuksia. Luovaa ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä oppilaat soveltavat fysiikan ja kemian sekä muiden aineiden tietoja ja taitoja yhteistyössä muiden kanssa. Lisäksi oppimiskokonaisuuksissa linkitetään luonnontieteet elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan tekemällä yhteistyötä paikallisten teknologia-alan yritysten kanssa. Kehitystyössä on alusta alkaen mukana opettajia, jotka myös testaavat opetuskokonaisuuksien toimivuutta omassa opetustyössään.

Oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on parantaa oppilaiden opiskelumotivaatiota, teknologista lukutaitoa, asenteita teknologiaa kohtaan sekä heidän käsitystään fysiikan ja kemian hyödyllisyydestä. Tällä ja elinkeinoelämän yhteyksillä pyritään lisäämään luonnontieteiden ja teknologia-alojen kiinnostavuutta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Oppimiskokonaisuudet tukevat uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista, jotka korostavat fysiikassa ja kemiassa aiempaa enemmän sekä teknologiakasvatusta että oppiaineiden tietojen soveltamista monipuolisesti eri tilanteissa.

Kirjoituksia hankkeesta

Teknologiarakentelulla mielekkyyttä fysiikan opiskeluun

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Photonics Explorer -materiaalit ovat tutkimuksellisuutta ja fysiikan linkittämistä teknologiseen kehitykseen ja arkielämäämme tukeva valo-opin materiaalipaketti. Materiaalit ovat parhaiten käytettävissä yhdessä Photonics Explorer -välinepaketin kanssa. Sisältää myös LUMA-aineiden työelämäyhteyksiä valaisevan moduulin, joka ei liity paketin välineisiin.

Tehtävät tukevat erityisesti uudistuvien perusopetuksen opetussuunnitelmien uutta tavoitetta “ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa”. Teknologisen prosessin integroinnin toimintamallit tukevat myös kemian oppiaineessa olevan vastaavan tavoitteen toteuttamista. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on korostettu huomattavasti aiempaa enemmän fysiikan opetuksen tehtävänä tuoda esille fysiikan, teknologian, ympäristön ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Materiaalit tukevat hyvin tätä fysiikan opetuksen tehtävää.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: Photonics Explorer, valo-oppi, fysiikan sovellukset, teknologinen ongelmanratkaisu

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Kananmunan suoja -materiaali on oppilasohje, jossa oppilaat rakentavat fysiikan tunneilla kananmunalle suojan, joka pitää sen ehjänä lattialle putoamisessa. Materiaalin avulla opettaja voi helposti toteuttaa ensimmäisen teknologisen kehittämisen kokonaisuuden fysiikan tunneilla ilman kokemusta vastaavista oppitunneista. Ohjeen runko toimii opettajalle myös hyvänä pohjana uusien kokonaisuuksien kehittämisessä. Ohje toimii myös yhtenä konkreettisena esimerkikuvauksena tälle uudelle fysiikan työtavalle.

Teknologista kehittämisprosessia fysiikan opetukseen integroivat oppimiskokonaisuudet tukevat erityisesti uudistuvien perusopetuksen opetussuunnitelmien uutta tavoitetta “ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa”. Teknologisen prosessin integroinnin toimintamallit tukevat myös kemian oppiaineessa olevan vastaavan tavoitteen toteuttamista. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on korostettu huomattavasti aiempaa enemmän fysiikan opetuksen tehtävänä tuoda esille fysiikan, teknologian, ympäristön ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hankkeen kaikki materiaalit tukevat hyvin tätä fysiikan opetuksen tehtävää.
Tyyppi: (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön, muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: fysiikan sovellukset, teknologinen ongelmanratkaisu

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Vesiraketti-oppitunneilla oppilaat pääsevät rakentamaan ryhmissä oikeasti toimivat raketit käyttämällä raketin pohjana tavallista virvoitusjuomapulloa. Oppitunneilla konkretisoituvat monet mekaniikan lait, minkä lisäksi oppitunnit parantavat oppilaiden käsityksiä fysiikan hyödyllisyydestä.

Teknologista kehittämisprosessia fysiikan opetukseen integroivat oppimiskokonaisuudet tukevat erityisesti uudistuvien perusopetuksen opetussuunnitelmien uutta tavoitetta ”ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa”. Teknologisen prosessin integroinnin toimintamallit tukevat myös kemian oppiaineessa olevan vastaavan tavoitteen toteuttamista. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on korostettu huomattavasti aiempaa enemmän fysiikan opetuksen tehtävänä tuoda esille fysiikan, teknologian, ympäristön ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hankkeen kaikki materiaalit tukevat hyvin tätä fysiikan opetuksen tehtävää.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: vesiraketti, fysiikan sovellukset, teknologinen ongelmanratkaisu

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Jesse Hietala, Itä-Suomen yliopisto, jesse.hietala@uef.fi