Toiminnallisuus käsitteen opetuksen ja oppimisen pohjana matematiikassa

Esittely

Hankkeessa rikastetaan matematiikan opetusta ja oppimista uuden opetussuunnitelman hengessä. Hanke koostuu perusopetuksen (luokat 1-9) matematiikkaa opettaville opettajille suunnatusta täydennyskoulutussarjasta, oppilaille järjestettävästä pajapäivästä ja koulukohtaista konsultoinneista.

Noin kymmenen koulutuspäivän sarjassa matematiikkaa lähestytään toiminnallisen oppimisen menetelmin käyttäen johdonmukaisesti konkreettisia oppimisvälineitä. Pääpaino opetusmetodeissa on käsitteiden ymmärtävän oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa. Valtaosa koulutuspäivistä on yhteisiä kaikille opettajille luokilla 1-9, jolloin on mahdollista käydä luokka-asteet ylittävää keskustelua. Sisältöinä ovat mm. kymmenjärjestelmä, lukukäsite, murto-, desimaali- ja prosenttiluvut.

Koulutusten myötä opettajat saavat käyttöönsä opetusmenetelmiä ja työtapoja, joiden avulla käsitteet konkretisoituvat oppilaan kokemusmaailmaan (matikkavälineet), käsitteiden keskinäiset yhteydet sekä matematiikan rakenne linkittyvät toisiinsa geometrian ja algebran näkökulmasta, sekä myös opettaja syventää omaa ymmärrystään matematiikan käsitteistä ja rakenteista.

Toteutuneet koulutussarjat:

  • Savonlinna 2015-2016
  • Joensuu 2017

Syksyllä 2018 alkaa uusia koulutussarja, paikka vielä avoin.

Kirjoituksia hankkeesta

Matikkakukko rikastaa matematiikan oppimista
Opettajien kokemuksia Matikkakukon järjestämästä toiminnallisen matematiikan koulutussarjasta

Muut materiaalit
Yhteyshenkilö
  • Tuula Pesonen, Matikkakukko, Kuopion kaupunki, tuula.pesonen@opedu.kuopio.fi, 044 718 1619
Työryhmä
  • Tuula Pesonen, Matikkakukko, Kuopion kaupunki
  • Jani Turunen, Matikkakukko, Kuopion kaupunki