Slöjd 2.0

Introduktion

När sydde du senast fast lysdioderna med ledande sytråd? Hur kan man göra ett blinkande reflex eller vantar som har inbyggd belysning? Nya material inom elektronikens område gör det allt lättare och roligare att förverkliga egna idéer som kombinerar slöjdens olika material med modern teknologi och programmering enligt egna behov och önskemål.

Slöjd 2.0 är ett ämnesintegrerande projekt, där barn i åk 3-6 resp. 7-9 får arbeta med konkreta, programmerbara slöjdprojekt. Målet är att ta fram ett kreativt och inspirerande klubbkoncept, där deltagarna får planera och designa egna projekt. Med hjälp av den smarttelefonbaserade miljön Talking Tools får deltagarna dokumentera sitt arbete och sina framsteg, samt även interagera med klubbledare och övriga deltagare.

Konceptet evalueras i samarbete med ett urval pilotskolor. Målsättningen är att man inom projektet vid dess slut har producerat material, idéer och innehåll som slöjdlärare kan ta i bruk för att introducera programmering i undervisningen.

Material som stöder undervisning

Nivåer: grundundervisning: årskurs 3–6 samt 7–9
Läroämnen: andra läroämnen
Beskrivning: Materialet riktar sig till lärare som vill börja arbeta med elektronik och programmering i slöjden (åk 4–6, åk 7–9).
Typ: övrigt stödmaterial för lärare
Nyckelord: slöjd, programmering, elektronik, mikrokontroller, e-textiler, makerkultur

Till materialet »

Kontaktpersoner
  • Linda Mannila, Åbo Akademi, linda.mannila@abo.fi