Öppna laboration i kemi- och fysikundervisningen

Introduktion

Projektet är ett fortbildningsprojekt som riktar sig till lärare i kemi och fysik i årskurserna 7-9. Syftet är att lärarna ska utveckla sin förmåga använda öppna laborationer i sin undervisning, med utgångspunkt i ett naturvetenskapligt undersökande arbetssätt. Fortbildningen är uppbyggd kring 5-6 närstudietillfällen samt arbete med öppna laborationer i egen undervisning.

Video

Texter om projektet

Undersökande arbetssätt och öppna laborationer

Material som stöder undervisning

Nivåer: grundundervisning: årskurs 7–9
Läroämnen: fysik, kemi
Beskrivning: Öppna laborationer är en del som betonas i den nya läroplanen. Eleverna utvecklar sina färdigheter i att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.
Typ: beskrivning/redogörelse för pedagogisk modell, övrigt stödmaterial för lärare, (läro)material för elevanvändning
Nyckelord: öppna laborationer, undersökande arbetssätt

Till materialet »

Kontaktpersoner
  • Berit Kurtén-Finnäs, Åbo Akademi, berit.kurten-finnas@abo.fi