Avoin tutkimus kemian ja fysiikan opetuksessa (Öppna laboration i kemi– och fysikundervisningen)

Esittely

Projekti on 7.–9.-luokkien kemian- ja fysiikanopettajille suunnattu jatkokoulutushanke. Tavoitteena on kehittää opettajien kykyä käyttää avointa tutkimusta opetuksessa, ja lähtökohtana on luonnontieteellinen tutkiva työmenetelmä. Jatkokoulutus koostuu 5–6 lähiopetustilaisuudesta sekä avoimesta tutkimuksesta omassa opetuksessa.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Undersökande arbetssätt och öppna laborationer

Materiaalit opetustyön tueksi

Aste: perusopetus: vuosikurssit 7–9
Oppiaineet: fysiikka, kemia
Kuvaus: Avointa tutkimusta painotetaan uudessa opetussuunnitelmassa. Oppilaat kehittävät valmiuksiaan työskennellä luonnontieteellisillä menetelmillä.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: avoin tutkimus, tutkiva työmenetelmä
Materiaaliin »

Yhteyshenkilö
  • Berit Kurtén-Finnäs, Åbo Akademi, berit.kurten-finnas@abo.fi