Ohjelmointia kaikille

Esittely

Hankkeessa pyritään tarjoamaan laajalle joukolle koululaisia mahdollisuus oppia ohjelmointia yleissivistävässä, harrastuneisuutta tukevassa mitassa. Tältä pohjalta ammatillisesti taitojen syventäminen on jatkossa helpompaa, mutta ammattilaistaitoja ei ole tavoitteena kouluopetukseen uudenkaan OPS2016 mukaisesti tuoda. Ohjelman yhteinen tavoitteenasettelu on keskittynyt peruskoululaisiin, mutta ohjelmointiin ja tietojenkäsittelyyn teknologiaratkaisujen osana on tarjottava laajemmin kansalaisille ylipäätään. Kodeissa vastuulliseen verkkokäyttäytymiseen kasvu edellyttää mahdollisuutta arvokeskusteluun. Kouluissa opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta alalta, joka ei valtaosin ole ollut tarjolla opetettavana aineena syvennyttäväksi. OPS2016 luo uuden tilanteen, jossa siirtymäkauden aikana opettajat tarvitsevat erityisesesti tukea ohjelmointiopetukseen kohdistuvien odotusten vuoksi.

Ohjelmointia kaikille -hankkeen keskeisiä tulostavoitteita ovat siten:

 • MOOC-kurssien tarjoamminen koulujen tueksi, joko opetuksessa käytettäväksi tai opettajien oman täydennyskoulutuksen elementtinä;
 • kerho- ja leiritoiminnan kautta opetuksen ja omakohtaisen harrastuneisuuden tukeminen:
  • 1) kerhoja ja leirejä varten on kehitetty ja käytännön toiminnan kautta testattu materiaaleja, joita voi soveltaa myös opettaja koulussa, esimerkiksi matematiikan opetuksen osana OPS2016 tavoitteiden mukaisesti,
  • 2) kerhoja ja virtuaalikerhoja voi käyttää sellaisenaan opetuksen osana esimerkiksi kouluvierailun osana tai koulutunteihin sijoitettuna ja
  • 3) kerho-ohjaajia voi pyytää avustamaan oman opetuksen suunnittelussa.
 • yhteistyöhankkeiden kautta näkymän tarjoaminen kaikenikäisille kansalaisille ohjelmoinnin ja digiyhteiskunnan taitoihin ja erilaisiin uranäkymiin;
 • nuorien, erityisesti tyttöjen, innostaminen ohjelmoinnin ja teknologian hyödyntämiseen luovalla tavalla.

Ohjelmointia kaikille -hankkeen ja Linkki-resurssikeskuksen tuottamia materiaaleja voi vapaasti käyttää opetuksessa sellaisenaan tai muokattuna. Materiaalin kaupallistaminen on rajattu avoimen lisenssin ulkopuolelle.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus; perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, muut oppiaineet
Kuvaus: Aineisto liittyy ohjelmoinnin opetukseen ja opiskeluun alkeista lähtien, johdattanut kynnyskäsitteiden kautta syvempään projektiksi muodostuvan kokonaisuuksiin. OPS2016 liittää ohjelmoinnin ennen kaikkea matematiikan oppisisältöihin yläkoulussa, mutta ohjelmointiin liittyvää ajattelutapaa tuodaan esille tavoitteena alakoulun tavoitteissa ja jo esiopetuksetenkin sopivana. Ohjelmoinnista ei ole omaa oppiaineittain vaan se lasketaan laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen L5: Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: ohjelmointi, algoritmien ajattelu, ohjelmointikielet: Scratch, scratchJr, Python, Java, EbbaBasic, AppInventor, Andruido

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
 • Lea Kutvonen, Helsingin yliopisto, lea.kutvonen@cs.helsinki.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
 • Helsingin normaalilyseo, Jani Kiviharju
 • Ylä-Malmin peruskoulu, Jukka Pajunen