Ohjelmointia Arduinolla

Esittely

Hankkeessa kehitetään materiaalia Arduino-ohjelmoinnin tueksi sekä toteutetaan opettajille suunnattuja koulutuksia ja oppilaille toiminnallisia työpajoja.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, fysiikka, muut oppiaineet
Kuvaus: Arduinolla tehtävät projektit sopivat hyvin monialaiseen työskentelyyn. Luontevia “aloja” ovat fysiikka (sähköiset komponentit), matematiikka (ohjelmallinen ajattelu ja mallintaminen), tekninen työ (laitteen fyysinen toteutus). Piiriä voi laajentaa helposti taiteisiin (erilaiset valoefektit, Arduinolla tuotettu musiikki ja soittimet), ympäristön mittauksiin (lämpötilan ja valaistuksen seuranta). Arduinoon voi liittää kehon toimintaa mittaavia antureita (terveystieto, liikunta). Aktiivinen käyttäjäkunta on tuottanut materiaalia eri kielillä (kieltenopetus). Mobiili teknologia täyttää nykyään suuren osan ihmisten teknisestä ympäristöstä. Arduino antaa mahdollisuuden “kurkistaa teknologian taakse”, nähdä miten teknologia toimii ja miten laitteet ja ohjelmistot pyörittävät maailmaa. Projektityöskentely antaa monenlaisia mahdollisuuksia. Ryhmässä on usein erilaista lahjakkuutta; joku voi keskittyä laitteen toimintojen suunnitteluun, toinen suunnittelee laitteen koteloinnin, kolmas keskittyy koodin tekemiseen. Parhaassa tapauksessa oppilaat huomaavat, että toimivan laitteen suunnittelu vaatii monipuolisia taitoja ja pelkästään koodaamalla ei synny hyvää lopputulosta. Tarvitaan myös muitakin taitoja. (Perusasioita on mahdollista opetella jo alakoulun 5-6-luokilla, ainakin mikäli oppilaat ovat työskennelleet legoroboteilla.)
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: ohjelmointi, ohjelmallinen ajattelu, mallintaminen, elektroniikka, projektimainen työskentely

Materiaaliin »

Yhteyshenkilöt
  • Riikka Keto-Tokoi, Aalto-yliopisto, riikka.keto-tokoi@aalto.fi
Työryhmä
  • Riikka Keto-Tokoi, Aalto-yliopisto, riikka.keto-tokoi@aalto.fi
  • Pirjo Putila, Aalto-yliopisto, pirjo.putila@aalto.fi
  • Heta Närhi, Aalto-yliopisto
  • Kyösti Blinnikka, Olarin koulu
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Olarin koulu, Espoo; Kyösti Blinnikka, kyosti.blinnikka@espoo.fi