Luovan ajattelun kehittäminen koulumatematiikassa (Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken)

Esittely

Projekti on suunnattu 7.–9.-luokkalaisille, ja sen tarkoitus on ensisijaisesti tarjota parempia mahdollisuuksia luovaan ajatteluun. Erityisesti ajankohtaiset ongelmajaksot, jotka ovat liittyneet oppilaiden omaan arkeen, ovat lisänneet heidän kiinnostustaan matematiikkaan.

Osa ongelmajaksoista on kytköksissä myös muihin oppiaineisiin; esimerkiksi mitta-asteikon tekeminen sadevesimittarin mittalasiin tai metsän puiden määrän laskeminen (mahdollisen lisäistutustarpeen selvittämiseksi). Ongelmajaksojen ratkaisussa saa käyttää kaikkia apukeinoja, mutta pyrkimyksenä on erityisesti kehittää oppilaiden omaa ajattelua eikä niinkään erilaisten apukeinojen käyttämistä.

Ongelmajaksojen avulla laajennetaan oppilaiden matemaattisten taitojen ja valmiuksien arvioimisen pohjaa, vaikka onkin myönnettävä, että ongelmanratkaisukyvyn ja eri oppilaiden panoksen arvioiminen ryhmätyössä ei ole helppoa.

Materiaalit opetustyön tueksi

Aste: perusopetus: luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Lähiopetettavat ongelmajaksot tukevat ongelmanratkaisukyvyn ja erilaisten ratkaisumenetelmien käytön järjestelmällistä kehitystä. Seuraavat tavoitteet OPS 2014:ssa täyttyvät: – oppia ajattelemaan – tehdä yhteistyötä ryhmissä ja luokassa – työskennellä haasteiden ja syventävien tehtävien parissa – perustella ja tehdä johtopäätöksiä.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: ongelmanratkaisu, ongelmajakso, haasteet, yhteistyö

Materiaaliin »

Materiaaliin (ruotsiksi) »

Julkaisuja
 • Burman, L. (2019). Developing students’ problem-solving skills using problem sequences – student perspectives on collaborative work. In I. Gebel, A. Kuzle, & B. Rott (Eds.), Proceedings of the 2018 Joint Conference of ProMath and the GDM Working Group on Problem Solving (pp. 51-59). Münster: WTM-Verlag.
 • Burman, L. (2014). About problem sequences designed for heterogeneous classes in grade seven. In Ambrus, A., & Vásárhelyi, É. (Eds.), Problem solving in Mathematics Education. Proceedings of the 15th ProMath conference, 30 August – 1 September, 2013 in Eger. Budapest: Faculty of Science, Eötvös Loránd University.
 • Burman, L. (2016). Using Venn diagrams in problem solving: a sequence of tasks with fractions and percentages. In Kuzle, A., Rott, B. & Hodnik Čadež, T. (Eds.), Problem Solving in the Mathematics Classroom – Perspectives and Practices from Different Countries. Münster: Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.
 • Burman, L. (2017). On the construction of a problem sequence. Magistra landertina, 12(2), 94-108.
 • Burman, L. & Wallin, S. (2014). Teacher guided practice with problem sequences. In Spaces for learning: past, present and future, Proceedings of the 30th symposium of the Finnish Mathematics and Science Education research Association in Vaasa, November 6-8, 2013, 2014(36), 69-77. Vaasa: Faculty of Education, Åbo Akademi University.
Yhteyshenkilöt
 • Lars Burman, Åbo Akademi, lburman@abo.fi
Yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt vuosina 2014-2016
 • Vasa övningsskola; Jan Alin, jalin@abo.fi
 • S:t Olofsskolan, Turku; Kim Virta, kim.virta@turku.fi
 • Strömborgska högstadiet, Porvoo; Ralf Wadenström, ralf.wadenstrom@porvoo.fi
 • Lyceiparkens skola, Porvoo
 • Lovisanejdens högstadium; Alva Grönqvist, alva.gronqvist@edu.loviisa.fi
 • Närpes högstadium; Anders Hollfast, anders.hollfast@narpes.fi