Checkpoint Leonardo Network (CPLN)

Esittely

Hanke alkaa 1.1.2017.

Hankkeessa yhdistetään tutkivaa luonnontiedettä, teknologiaa ja matematiikkaa muihin oppiaineisiin, erityisesti taideaineisiin ja kuvataiteeseen. Samalla viedään opettajat ja oppilaat luokkahuoneesta hyödyntämään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja kiinnitetään heidät laajempaan oppijoiden yhteisöön. Hankkeessa on kaksi tärkeää toimintakanavaa. Ensimmäisessä aineen- ja luokanopettajaopiskelijat, normaalikoulujen ja yliopistojen ohjaavat opettajat sekä yhteistyökumppanit muista yksityisistä tai julkisista organisaatioista suunnittelevat projektioppimisen kokonaisuuksia. Toiminnan tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja testata uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia yhdessä julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä paikallisten koulujen opettajien ja oppilaiden kanssa. Testit voidaan tehdä projektioppimisen teemapäivinä kouluissa tai koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tai pidempinä harjoittelujaksoina. Toisaalta hanke vie näitä toimintamalleja jo kouluissa toimiville opettajille. Koulujen opettajat ovat opettajaopiskelijoiden järjestämissä tilaisuuksissa mukana vertaisohjaajina, jolloin he saavat ensikosketuksen hankkeen työtapoihin sekä oppimateriaaleihin. Silloin samantyyppistä työskentelyä on helppo jatkaa koulussa. Hankkeen valmiit opetuskokonaisuudet, jotka kehittävät niin opettajien kuin oppilaiden projekti- sekä oppiainerajat ylittävän työskentelyn taitoja, sekä projektioppimisen toimintamalli tulevat vapaasti saataville hankkeen verkkosivuille.

Esittelyvideo

Muu materiaali

Hankkeen sivut »

Yhteyshenkilöt
  • Anssi Lindell, Jyväskylän yliopisto, anssi.lindell@jyu.fi