Koulutus

Kehittämisohjelman hankkeiden tulevia koulutuksia.

Lukuvuoden 2017-18 koulutuksiin pääsee tutustumaan osa-alueiden omilta sivuiltaan. Jokaisen alla on tarjolla koulutuksia eri perusopetuksen asteille ja vaihtelevin painotuksin luonnontieteiden ja matematiikan oppiaineisiin.


Kevään 2017 tapahtumia
Toiminnallista matematiikkaa ja ohjelmointia (näytä/piilota)
Ohjelmointia kaikille -hankkeen koulutus toiminnallista matematiikkaa ja ohjelmointia yhdistävien oppituntien pitämiseen. Oppitunneille suunniteltujen loogisten pulmien ratkomista lähestytään tarinoiden ja pelin teon näkökulmasta. Materiaalina käytetään loppuvuonna 2016 julkaistua “Pulmaario – ohjaajan opas” -opasta (pulmaario.luma.fi), joka sisältää viisi yhdistettyä mallioppituntia ja kattaa ohjelmoinnin opetussuunnitelman vaatimalla tavalla.
Koulutukset järjestetään tilauksesta, ota yhteyttä linkki@cs.helsinki.fi

Ohjelmointipäivä koululla (näytä/piilota)
Ohjelmointia kaikille -hankkeen koululle koko päiväksi tilattavissa oleva ohjelmointipaketti. Päivän aikana useampi luokka ehtii tutustua graafisella Scratch-ohjelmointikielellä yksinkertaisen pelin luontiin ja oppii samalla ohjelmoinnin peruskäsitteet ja -rakenteet. Scratch-pelejä ja -projekteja luodessa pääsee yhdistämään loogisisia ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja ja luovempia graafisia ja tarinankerronnallisia taitoja.
Koulutukset järjestetään tilauksesta, ota yhteyttä linkki@cs.helsinki.fi